Wykonanie maty

Mata

Urządzenia free-PEMF oraz zapper++ obsługują zestawy cewek pozwalające na zastosowanie terapii polem elektromagnetycznym o niskiej intensywności, zbliżonej do pola występującego na Ziemi.
Dodatkowo zapper++ umożliwia używanie maty w przypadku złożonych terapii biorezonansowych. W tym wypadku nie stosuje się opornika redukcyjnego, a natężenie pola może być nieznacznie silniejsze.

Do wykonania maty będziemy potrzebować następujące materiały:

 • Drut nawojowy miedziany w emalii - patrz tabelka;
 • Pad do nawijania drutu o promieniu r=8cm (opis jak go zbudować w opisie wykonania cewek);
 • Przewód miedziany typu linka, jednożyłowy w izolacji 0,5mm2 (około 4mb) ;
 • Przewód dwużyłowy, linka, 2x 0,75mm2 (około 1,5mb);
 • Karimaty o długości 160cm (Decatlon) lub dłuższe (2szt.);
 • Klej w sprayu, najlepiej 3M, tessa, ewentualnie butapren w puszce (pędzel);
 • Linkę/dratwę do owijania cewek;
 • Lut do lutownicy;
 • Taśmę samoprzylepną, srebrną;
 • Wtyk mikrofonowy 5 pin, patrz wykonanie cewek;
 • Opcjonalnie opornik redukujący o mocy 15-35 om / 2W;
 • Opcjonalnie wtyk mikrofonowy 5 pin i gniazdo 5 pin na kabel do opornika redukcyjnego.

Intensywność pola ziemskiego zawiera się w granicach od  25 do 66 [uT] (mikrotesli).
 Pole Ziemi
Mapa intensywności pola magnetycznego [nT]  (1000nT = 1uT). [źródło: Wikipedia 04-2017]

 

Mata powinna posiadać impedancję od 12 do 50 om. W przypadku mat o impedancji mniejszej niż 50 om należy zastosować rezystor redukujący - Rred połączony szeregowo z matą.
W pierwszej kolejności należy nawinąć 8 cewek, według dobranej ilości zwojów, zależnej od przekroju drutu i zastosowanego rezystora.

Mata - kalkulator
 
Należy pamiętać, że rzeczywiste wartości indukcji magnetycznej są około 30% niższe od teoretycznych.


Nawijanie cewki

Zaczynamy standardowo od nawinięcia określonej dla cewki ilości zwojów. W przypadku drutu o przekroju poniżej 0,3 nawijanie jest utrudnione z uwagi na małą wytrzymałość przewodu emaliowanego. Wobec tego należy zwrócić szczególna uwagę podczas odizolowywania końcówek i dolutowywania ich do jednożyłowego przewodu. Korzystamy z pada r=8cm. Opis budowy pada krok po kroku znajduje się w opisie wykonania cewek.

5


Cewki nawijamy standardowo. Jedyną różnicą jest przewód zasilający. Dla cewek pod głowę i kark stosujemy dwa przewody jednożyłowe o długości 60cm, a w pozostałych  30cm. Wynika to z konieczności wykonania odpowiednich połączeń między cekami w okolicy głowy. Po nawinięciu cewek, dolutowaniu przewodów zasilających i zapleceniu na nich dratwy, oznaczamy odpowiednio ilość zwojów, aby nie pomylić cewek podczas montowania ich na macie.

1


 

Rozkładanie cewek na macie. (po prawej widać mój but do biegania  ;)

6


Karimat układamy na stole i mocujemy końcówki uchwytami stolarskimi w rogach, aby się nie zwijał. Ustalamy z której strony będzie głowa, a z której nogi. Oznaczamy głowę, np. przez ścięcie rogu lub odpowiednią naklejkę na krawędzi karimaty. Następnie układamy cewki na macie według załączonego rysunku. Cewki o najmniejszej liczbie zwojów na wysokości głowy i karku, a największej pod nogi. Należy zwrócić uwagę, aby kierunek przepływu prądu był identyczny we wszystkich cewkach. Zwróć uwagę na czerwone strzałki na schemacie połączenia cewek. Wybierasz dowolny przewód zasilający i poruszasz tak, jakby płynął w nim prąd jednokierunkowy. Ruch przez cewkę powinien odbywać się w tym samym kierunku tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Ważne, aby przez wszystkie cewki identycznie. Jest to istotne, bo pole magnetyczne generowane przez matę powinno być odpowiednio uformowane. 

Kolejnym krokiem jest przyklejenie cewek i wykonanie ich połączeń. Kabelki docinamy na odpowiednią odległość, skręcamy i lutujemy. Można założyć koszulki termokurczliwe, ale nie trzeba, bo karimat jest dobrym izolatorem. Oczywiście nie zapominamy o kablu zasilającym połączonym pomiędzy cewkami: na nogę, a tułowiem. 

2Mat

4


Następnie przykładamy drugą karimatę i montujemy ją zaciskami stolarskimi. Odchylamy około połowę  karimaty i nanosimy klej w sprayu na obie strony. Po odczekaniu 5 minut (dla butaprenu do momentu powierzchniowego jego wyschnięcia). Po sklejeniu pierwszej połowy to samo robimy z drugą. Zamiast kleju można użyć taśmy dwustronnej do wykładzin.

7


Dociskamy książkami i zostawiamy na kilka godzin. Dolutowujemy wtyczkę do końcówki przewodu i ewentualnie montujemy do  opornika redukującego wtyk i gniazdo na przewód - robimy taką przelotkę. Opis zamontowania wtyczki znajdziesz w artykule opisujący montaż cewek. Dokładnie tak samo podłączamy wtyczkę 5pin do maty, jak do cewki (zaciski 2 i 4).

3

Mata pozwala na pracę z free-PEMF oraz zapper++. Maty o rezystancji (impedancji) mniejszej niż 25 om można łączyć szeregowo do jednego urządzenia free-PEMF. Opcja dla partnerów np. męża i żony :). W tym celu należy zakupić dwa gniazda mikrofonowe 5 pin "na przewód" (po lewej na zdjęciu poniżej) i dodatkową wtyczkę ( jak do cewek i maty). Łączy się szeregowo zaciski 2 i 4 we wtyczce i dwóch gniazdach.

Rezystor redukcyjny 25om, jako przelotka do maty. Połączone przewodem 2x0,75mm2 zaciski 2-2 i 4-4. W szereg na jednym przewodzie dołączono rezystor. Nie miałem 25om więc równolegle połączyłem 4x100om.

Rezystor redukcyjny

 

Film pokazujący jak zbudować tłumik 100om - analogicznie wykonuje się 25om.

 

Życzę mądrości i zdrowia bo reszta przyjdzie sama  :-)