Czym jest qiWELLNESS

qiWELLNESS

Urządzenie qiWELLNESS (zdrowie energii Qi) służy do prowadzenia diagnozy i terapii według modelu medycyny chińskiej (ang. Traditional Chinese Medicine) przy zastosowaniu kilku nowoczesnych technik:

 • Diagnostyki RYODORAKU. Twórcą jest Japończyk Nakatani, a powstała w latach 50 XX w. Określa ona poziom przepływu energii w podstawowych meridianach organizmu na podstawie pomiaru rezystancji w odpowiednich punktach akupunkturowych;
 • Prowadzenia terapii dla diagnozy Ryodoraku, która umożliwia na podstawie otrzymanego wyniku niezrównoważenia przepływu energii w 12-u meridianach, wyrównywać jej przepływ i udrażniać ewentualne zastoje. Hamować lub stymulować pracę poszczególnych organów związanych z meridianami. Jest to analogiczne działanie do akupunktury, której to zabiegi prowadzą do homeostazy organizmu i jego zdrowienia. Pierwsza część filmu pokazuje jak się wykonuje takie badania, a w drugiej omawiam dwa studia przypadku wykorzystania metody RYODORAKU.

 

   

 

 • Diagnostyki metodą VOLLa (elektroakupunktura Voll-a znana jako EAV). Twórcą jest Niemiec dr Reinhold Voll, a metoda powstała w latach 40-70 XX w. Pozwala określić normę, nadczynność lub osłabienie organów naszego organizmu;
 • Diagnostyki VEGATEST opracowanej przez dra Helmuta Shimmela w latach 70 XX w. Opiera się ona na metodzie EAV. Mierzy się reakcję nerwowego układu wegetatywnego w wybranym punkcie akupunkturowym w przypadku przybliżenia do pacjenta substancji zawierającej patogen. Obecnie vegatest należy do tzw. pseudonanukowej metody medycznej, jednak wiele prac badawczych wskazuje na dużą czułość tej metody w wykrywaniu reakcji alergicznych wziewnych i pokarmowych;
 • ARIKULODIGNOSTYKI i ARIKULOTERAPII , które są technikami pozwalającymi diagnozować z dużym prawdopodobieństwem wiele popularnych schorzeń oraz wspomagać leczenie tych chorób na podstawie pomiaru rezystancji określonych punktów znajdujących się na uchu oraz ich stymulowania określonym prądem elektrycznym;
 • ELEKTROPUNKTURY (elektroakupunktury) stymulacji punktów akupunkturowych prądem elektrycznym o określonych parametrach. Metoda ta jest równie skuteczna co akupunktura, ale nie powoduje uszkodzenia tkanki organizmu. Stanowi uznaną metodę leczenie bólu w medycynie konwencjonalnej oraz wielu schorzeń w TCM.
 • Jonoforezy/TENS - wprowadzanie substancji leczniczych za pomocą prądów jonowych. Można wykorzystywać prąd stały DC lub pulsujący.

Urządzenie składa się z dwóch obwodów:

 1. Pomiarowo-dignostycznego (mogące go występować samodzielnie pod nazwą miniVOLL);
 2. Terapeutycznego, które zapewnia generowanie odpowiednich sygnałów elektrycznych.

qiWELLNESS jest otwartą konstrukcją, podobnie do innych projektów na portalu biotronika, którą każdy może wykonać we własnym zakresie. Do montażu wykorzystuje się gotowe moduły, a całość jest zabudowana na płytkach prototypowych więc nie są konieczne umiejętności elektroniczne.

image

 

Urządzenie obsługuje dwa typy elektrod:

 • Specjalna, do diagnostyki Ryodoraku;
 • Punktowa do pozostałych zastosowań diagnostycznych i elektropunktury.

qiWELLNESS electrodes

 

Urządzeniem steruje oprogramowanie qiWELLNESS na komputer PC w wersji Windows.

 

image

 

image

 

image

 

 

 

 

 

Studium przypadku: zastosowanie metody Ryodoraku.

Pomiar metodą Ryodaraku przed terapią wskazuje na wstrzymaniu przepływu energii w meridianie potrójnego  ogrzewacza  (TE)(kojarzony z układem limfatycznym) oraz niezrównoważenie strony lewej i prawej dla meridianów serca (HT) i jelita grubego (LI).

image

Po 30 sekundowej stymulacji zaznaczonych na czerwono punktów otrzymano następujący wynik pomiaru. Meridian płuc (LU) i osierdzia (PC) pominięto w terapii.

image

 

Studium przypadku: wykrywanie Borrelia Burgdorferi metodą VEGATEST

Test urządzenia qiWELLNESS odbywał się u osoby u której stwierdzono boreliozę. Pacjent leczył się antybiotykami oraz innymi metodami bez skutku. Niezależnie od boreliozy zdiagnozowano u pacjenta stwardnienie rozsiane oraz koinfekcje: Mykoplazma Pneumonia i Chlamydia Pneumonia.

Test opierał się na wykonaniu badania na kilku KPP (kontrolny punkt pomiarowy) prawej ręki. W lewej ręce trzymana była elektroda bierna. Fiolka była wkładana do wnętrza elektrody biernej. Ref oznacza wynik bez próbki. Na niebiesko zaznaczono aktywny wynik.

Metodyka badania:

 1. Osoba wykonująca test znajduje taki punkt KPP w którym jest możliwe wykonywanie nacisku pulsacyjnego i uzyskuje się równomierną amplitudę charakterystyki rezystancji (minimum i maksimum na stałych poziomach) - patrz Ref (bez próbki). Najczęściej szuka się punktu metodą EAV, w którym opad wskazówki jest nie większy niż 3%-4% na 5 sek. Potem wykonuje się pomiar referencyjny metodą pulsacyjną i go zapisuje.
 2. Następnie do elektrody biernej wkłada się fiolkę zawierającą patogen w tym przypadku Borrelię Burgdorferi.
 3. Stara się powtórzyć wynik pulsacji jak dla badania referencyjnego. Jeśli amplituda opada lub rośnie wartość uznaje się to jako wynik pozytywny. Przy największych staraniach nie sposób "wygenerować" równej amplitudy. Dla wyniku negatywnego pulsacja z próbką patogenu daje wykres podobny do referencyjnego, co oznacza brak rekakcji układu wegetatywnego. 
 4. Jeśli pomiar wyszedł pozytywny powtarza się test danego patogenu na kilku punktach KPP.

Test 1

image

 

2

Amplituda opadająca - nie da się utrzymać amplitudy podczas pulsowania elektrodą.

Test 2

image

image

Inny przykład wyniku pozytywnego w którym przy wykonywaniu pulsowania w podobny sposób (podobna siła pulsowania) jak poprzednio (Ref) uzyskuje się efekt wzrostu minimalnej wartości rezystancji podczas osłabienia docisku.

 

Test 3

image

image

 

 

Studium przypadku: Zastosowanie jonoforezy z prądami TENS w leczeniu urazów sportowych.

Zdjęcie pokazuje, jak 26 mikrogramów naproksenu sodowego osadza się w stawie skokowym.

Zastosowana częstotliwość 100 Hz z 90% cyklem pracy. Maksymalny prąd (RMS) wynosił prawie 12 mA.

 

image