Czym jest qiWELLNESS

qiWELLNESS

Urządzenie qiWELLNESS (zdrowie energii Qi) służy do prowadzenia diagnozy i terapii według modelu medycyny chińskiej (ang. Traditional Chinese Medicine) przy zastosowaniu kilku nowoczesnych technik:

  • Diagnostyki RYODORAKU. Twórcą jest Japończyk Nakatani, a powstała w latach 50 XX w. Określa ona poziom przepływu energii w podstawowych meridianach organizmu na podstawie pomiary rezystancji w odpowiednich punktach akupunkturowych;
  • Prowadzenia terapii dla diagnozy Ryodoraku, która umożliwia na podstawie otrzymanego wyniku niezrównoważenia przepływu energii w 12-u meridianach, wyrównywać jej przepływ i udrażniać ewentualne zastoje. Hamować lub stymulować pracę poszczególnych organów związanych z meridianami. Jest to analogiczne działanie do akupunktury, której to zabiegi prowadzą do homeostazy organizmu i jego zdrowienia.
  • Diagnostyki metodą VOLLa (elektroakupunktura Voll-a znana jako EAV). Twórcą jest Niemiec dr Reinhold Voll, a metoda powstała w latach 40-70 XX w. Pozwala określić normę, nadczynność lub osłabienie organów naszego organizmu;
  • Diagnostyki VEGATEST opracowanej przez dra Helmuta Shimmela w latach 70 XX w. Opiera się ona na metodzie EAV. Mierzy się reakcję nerwowego układu wegetatywnego w wybranym punkcie akupunkturowym w przypadku przybliżenia do pacjenta substancji zawierającej patogen. Obecnie vegatest należy do tzw. pseudonanukowej metody medycznej, jednak wiele prac badawczych wskazuje na dużą czułość tej metody w wykrywaniu reakcji alergicznych wziewnych i pokarmowych;
  • ARIKULODIGNOSTYKI i ARIKULOTERAPII , które są technikami pozwalającymi diagnozować z dużym prawdopodobieństwem wiele popularnych schorzeń oraz wspomagać leczenie tych chorób na podstawie pomiaru rezystancji określonych punktów znajdujących się na uchu oraz ich stymulowania określonym prądem elektrycznym;
  • ELEKTROPUNKTURY (elektroakupunktury) stymulacji punktów akupunkturowych prądem elektrycznym o określonych parametrach. Metoda ta jest równie skuteczna co akupunktura, ale nie powoduje uszkodzenia tkanki organizmu. Stanowi uznaną metodę leczenie bólu w medycynie konwencjonalnej oraz wielu schorzeń w TCM.

Urządzenie składa się z dwóch obwodów:

  1. Pomiarowo-dignostycznego (mogące występować samodzielnie pod nazwą miniVOLL);
  2. Terapeutycznego, które zapewnia generowanie odpowiednich sygnałów elektrycznych.

qiWELLNESS jest otwartą konstrukcją, podobnie do innych projektów na portalu biotronika, którą każdy może wykonać we własnym zakresie. Do montażu wykorzystuje się gotowe moduły, a całość jest zabudowana na płytkach prototypowych więc nie są konieczne umiejętności elektroniczne.

image

 

Urządzenie obsługuje dwa typy elektrod:

  • Specjalna, do diagnostyki Ryodoraku;
  • Punktowa do pozostałych zastosowań diagnostycznych i elektropunktury.

Elektroda Ryodoraku

elecrode

 

Elektroda punktowa i elektroda pomocnicza

elektroda

 

Urządzeniem steruje oprogramowanie qiWELLNESS na komputer PC w wersji Windows i Linux (planowane pod koniec 2019).

Tu dalej treść.

image

 

image

image

 

Studium przypadku: zastosowanie metody Ryodoraku.

Pomiar metodą Ryodaraku przed terapią wskazuje na wstrzymaniu przepływu energii w meridianie potrójnego  ogrzewacza  (TE)(kojarzony z układem limfatycznym) oraz niezrównoważenie strony lewej i prawej dla meridianów serca (HT) i jelita grubego (LI).

image

Po 30 sekundowej stymulacji zaznaczonych na czerwono punktów otrzymano następujący wynik pomiaru. Meridian płuc (LU) i osierdzia (PC) pominięto w terapii.

image