Oprogramowanie

Arduino

 Oprogramowanie zostało stworzone w środowisku Arduino, które jest otwartą, ogólnie dostępną platformą dla kontrolerów Atmel. Wgranie oprogramowania do modułu NANO możemy dokonać przed jego zabudowaniem lub po, ponieważ port USB jest dostępny z zewnątrz. Należy jednak pamiętać o tym, że po złożeniu urządzenia podczas podłączania do komputera PC należy odłączyć zasilacz od urządzenia free-PEMF.

1. Jeśli w konstrukcji wykorzystaliśmy klona modułu Arduino NANO instalujemy na komputerze sterownik dostarczony przez producenta klonów. Załączony jest w plikach na dole strony CH341SER. Po rozpakowaniu archiwum zip w katalogu o nazwie pliku uruchamiamy SETUP.EXE. Oryginalny moduł Arduino nie potrzebuje tego sterownika, gdyż jest dostarczony razem ze środowiskiem. Taki moduł poznamy po cenie (kilkadziesiąt złotych) oraz po logo Arduino znajdującym się na płytce (znak nieskończoności z plusem i minusem).

2. Pobieramy najnowszą wersję środowiska Arduino ze strony https://www.arduino.cc/ z działu Download i je instalujemy. Jeśli pojawi się komunikat o aktualizacjach to je także instalujemy.

3.  W zależności od posiadanego języka systemu Windows taki zostanie domyślnie ustawiony w Arduino. Poniższe zrzuty będą pokazane dla języka angielskiego. Jeśli chcesz możesz ustawić ten język. Uruchamiasz Arduino. Menu Plik -> Preferencje -> Język edytora przestawiasz na English (angielski). Następnie zamykasz Arduino i uruchamiasz ponownie.

Ustawianie języka

4. Pobierasz najnowszą wersję oprogramowania, plik Free-PEMF-NANO42.ino Link znajduje się na dole strony. Oznaczone cyfrowe po NANO np.42 oznacza wersję sprzętową urządzenia.

5. Otwierasz plik w środowisku Arduino. File -> Open… i wskazujesz na ściągnięty plik.

6. Konfiguracja środowiska polega na wybraniu odpowiedniego modułu Tools-> Board -> Arduino Nano.

Konfiguracja

7. Weryfikacja czy środowisko rozpoznaje moduł. Podłączasz moduł lub zmontowane urządzenie free-PEMF kablem do komputera PC. Do zasilania modułu wystarczy port USB komputera PC. Powinny na module zapalić się diody LED. Następnie wybierasz port COM: Tools->Port. Najczęściej zostanie wybrany automatycznie. Jeśli masz więcej niż jeden to zobacz, który się pojawia po dołączeniu modułu NANO do PC. Do weryfikacji czy jest to właściwy port wykorzystaj Tools-> GetBoardInfo. Powinieneś otrzymać komunikat z identyfikatorem płytki.

 

8. Wgranie oprogramowania. Sketch -> Upload. Następuje kompilacja projektu i jego załadowanie do modułu.

Upload

Na dole okna otrzymasz komunikat o tym czy udało się wgrać oprogramowanie.

Załadowano

Dodatkowe informacje:

  • Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych bibliotek.
  • Programator Tools-> Programmer powinien być wybrany ArduinoISP.
  • Zwróć uwagę na wersję oprogramowania w drugiej linijce tekstu kodu.

Wersja

Biblioteki do oprogramowania multiZAP znajdują się tymczasowo tutaj.

Plik