Wgranie i aktualizacja firmware

Arduino

 Oprogramowanie zostało stworzone w środowisku Arduino, które jest otwartą, ogólnie dostępną platformą dla kontrolerów Atmel. Wgranie oprogramowania do modułu NANO R3 możemy dokonać przed jego zabudowaniem lub po, ponieważ port USB jest dostępny z zewnątrz. Należy jednak pamiętać o tym, że po złożeniu urządzenia podczas podłączania do komputera PC należy odłączyć zasilacz od urządzenia.

2019-07-05: Jeśli dysponujesz Arduino NANO EVERY tu znajdziesz link opisujący jak wgrać oprogramowanie do modułu.

1. Jeśli w konstrukcji wykorzystaliśmy klona modułu Arduino NANO instalujemy na komputerze sterownik dostarczony przez producenta klonów. Załączony jest w plikach na dole strony CH341SER. Po rozpakowaniu archiwum zip w katalogu o nazwie pliku uruchamiamy SETUP.EXE. Oryginalny moduł Arduino nie potrzebuje tego sterownika, gdyż jest dostarczony razem ze środowiskiem. Taki moduł poznamy po cenie (kilkadziesiąt złotych) oraz po logo Arduino znajdującym się na płytce (znak nieskończoności z plusem i minusem).

2. Pobieramy najnowszą wersję środowiska Arduino ze strony https://www.arduino.cc/ z działu Download i je instalujemy. Jeśli pojawi się komunikat o aktualizacjach to je także instalujemy.

3.  W zależności od posiadanego języka systemu Windows taki zostanie domyślnie ustawiony w Arduino. Poniższe zrzuty będą pokazane dla języka angielskiego. Jeśli chcesz możesz ustawić ten język. Uruchamiasz Arduino. Menu Plik -> Preferencje -> Język edytora przestawiasz na English (angielski). Następnie zamykasz Arduino i uruchamiasz ponownie.

Ustawianie języka

4. Pobierasz najnowszą wersję oprogramowania z gitHuba. Link znajduje się na dole strony. 

5. Otwierasz plik w środowisku Arduino. File -> Open… i wskazujesz na plik .ino.

6. Konfiguracja środowiska polega na wybraniu odpowiedniego modułu Tools-> Board -> Arduino Nano.        Procesor: Atmega328P (Old Bootloader) lub Procesor: Atmega328P w zależności od zakupionej płytki PCB Arduino NANO. Nie różnią się niczym poza wersją wgranego bootloadra. Trzeba więc spróbować obie opcje.

Konfiguracja

7. Weryfikacja czy środowisko rozpoznaje moduł. Podłączasz moduł lub zmontowane urządzenie freePEMF kablem do komputera PC. Do zasilania modułu wystarczy port USB komputera PC. Powinny na module zapalić się diody LED. Następnie wybierasz port COM: Tools->Port. Najczęściej zostanie wybrany automatycznie. Jeśli masz więcej niż jeden to zobacz, który się pojawia po dołączeniu modułu NANO do PC. Do weryfikacji czy jest to właściwy port wykorzystaj Tools-> GetBoardInfo. Powinieneś otrzymać komunikat z identyfikatorem płytki.

 

8. Wgranie oprogramowania. Sketch -> Upload. Następuje kompilacja projektu i jego załadowanie do modułu.

Upload

Na dole okna otrzymasz komunikat o tym czy udało się wgrać oprogramowanie.

Załadowano

 

Pliki źródłowe oprogramowania znajdują się obecnie na GiHubie

Czytaj zawsze plik README.md - opis jak przygotować biblioteki i kompilować kod.

Wgranie do freePEMF, multiZAP i qiWELLNESS wygląda niemal identycznie, są tylko inne pliki i biblioteki. Patrz na filmy poniżej.

 

 

 

Plik