OOBE by J. Bzoma

Urządzenie

freePEMF
multiZAP

Inspired by discoveries and books of dr Jarosław Bzoma, as part of his experiment, I prepared a 20-minute script for "leaving the body" and achieving the OOBE (wiki: Out Of Body Experience). Lie on the mat on your right side (side matters!).

Disorders of peripheral circulation, tinnitus

Urządzenie

freePEMF

Disorders of peripheral circulation, tinnitus. 3 times per week, once in the evening. Developed based on Fizykoterapia, ed. PZWL, Tadeusz MikaWojciech Kasprzak, ISBN 978-83-200-4663-2

Apply the orange coil in the heart area or on the carotid artery.

Scabies, demodicosis, demodecosis

Urządzenie

freePEMF
multiZAP

multiZAP is best used with electrodes. However, nests of scabies are placed in the area of the hair follicles, hence they can only be treated in the EMF.

Use an orange coil. Applying a coil to your head, connect a 10 ohm resistor.

Analgesic & antioedematous

Urządzenie

freePEMF

Therapy supports the effective delivery of substances to the place where an inflammation has occurred, e.g.: antibiotics, anti-inflammatory drugs, analgesics, etc, by improving the blood supply to the edema. That allows you to use smaller doses of the drug with a similar effect.

Stimulating bone growth for titanium dental implants

Urządzenie

freePEMF

Use for the first 2 weeks after implant placement or replacement of bone defects. Start therapy from the third day, 2 times a day for 1 hour. Therapy promotes osteogenesis during the period of the highest susceptibility of the implant or material used to rebuild the bone. It reduces swelling and pain (analgesia).

Use a triple-looped orange coil and a 10 ohm serial resitor or a spot coil applicator.

Przeciwbólowa i przeciwobrzękowa

Urządzenie

freePEMF

Terapia wspomaga skuteczne dostarczanie substancji do miejsca gdzie powstał stan zapalny, np. antybiotyków, leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych itp. poprzez poprawę ukrwienia miejsca obrzęku. Pozwala zastosować mniejsze dawki leku przy podobnym skutku.

Używać cewki pomarańczowej potrójnie zawiniętej! 3-6 razy dziennie, zależnie od potrzeb. Przykładać cewkę w miejscu opuchlizny. Indukcja magnetyczna: 5,2mT w środku i około 7,5mT na obwodzie cewki. Częstotliwości: 20Hz i 7Hz.

Implant zębowy - terapia po wszczepieniu

Urządzenie

freePEMF

Stosować przez pierwsze 2 tygodnie po wszczepieniu implantu lub uzupełnieniu ubytku kości. Rozpocząć terapię od trzeciej doby, 2 razy dziennie po 1 godzinie. Terapia przyspiesza osteogenezę w okresie największej wrażliwości założonego implantu lub materiału służącego do odbudowy kości. Zmniejsza opuchliznę i działa przeciwbólowo.

Do terapii zastosować aplikator na bazie cewki pomarańczowej potrójnie zwiniętej oraz tłumika 10 om lub aplikator punktowy.

Back pain

Urządzenie

freePEMF
multiZAP

In the first day, apply from 6 to 8 times daily with breaks from 30 to 60 minutes. In the next days reduce to 3 to 6 times a day. The duration of one session is 16 minutes. Use for 7 to 14 days.

Use an orange coil 0.88mT, which is applied to the painful part of back.