Strukturyzator wody

Strukturyzator wody

Na bazie licznych badań naukowych woda ma różne właściwości fizyczne i chemiczne w zależności od procesów zachodzących na poziomie molekularnym. Dla przykładu woda poddana działaniu plazmy, polu magnetycznemu czy elektromagnetycznemu zachowuje się inaczej niż przed obróbką. Zmiana strukturalna może być krótkotrwała w postaci formowania się klastrów, których czas trwałości wynosi nanosekundy lub długotrwałemu jak np. w przypadku oddziaływania pola magnetycznego Ziemi czy plazmy, które to zmiany jesteśmy w stanie zaobserwować po 6 miesiącach od obróbki. Poniżej zamieszczam przetłumaczony fragment artykułu na stronie Water Structure and Science [05-2017]

Pola elektromagnetyczne o bardzo niskie częstotliwości (ELF-EMF) mają znaczący i trwały wpływ na ciekłą wodę, między innymi pole o intensywności pola ziemskiego (45 μT). Poddając wodę oddziaływaniu EMF spektroskopia FTIR-ATR (patrz poniżej) wykazała, że dolna część energii pasma absorpcyjnego o zakresie (~ 3250 /cm), związana z spójnością molekularną wody się obniża. Wodę poddano działaniu silniejszego pola ELF-EMF (~ 150 mT), a względną stała dielektryczną mierzono i porównano z wodą nieprzetworzoną. Stwierdzono, że stała dielektryczna wody traktowanej ELF-EMF (Treated water) była o 3,7% wyższa niż kontrola w zakresie częstotliwości 1-10 GHz, co może wskazywać na wyższą polaryzację molekularną wody oczyszczonej (Treated water).

Wykres

Jeśli pole elektromagnetyczne rzeczywiście wpływa na stopień strukturyzacji molekuł wody, to jest oczywiste, że może mieć wpływ na zdrowie. Na przykład, skutki biologiczne mikrofal były ogólnie analizowane wyłącznie pod względem ich bardzo małych efektów grzewczych. Jednak należy pamiętać, że mogą wystąpić znaczące skutki nie-termiczne z powodu wymuszonej zmiany orientacji molekuł wody na powierzchniach struktur biologicznych, na przykład takich jak membrany. Wysunięto wniosek, że, podobne efekty na membranach powoduje pola magnetyczne i elektryczne. Ponieważ zmienne pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości wpływa na przewodnictwo elektryczne czystej wody, skutki życia w pobliżu kabli energetycznych i wież mikrofalowych dotąd są uważane za nieszkodliwe. Wyłącznie dlatego, że żadna teoria szkody nie została oficjalnie uznana. Pomimo nawet, że wahania ziemskiego pola magnetycznego mogą mieć długoterminowy wpływ na strukturę wody.

Celem opisanej poniżej metody strukturyzacji wody jest uzyskanie większego uporządkowania dipoli wody i tym samym zwiększenie jej przenikalności przez błony komórkowe, przez co uzyskanie lepszego nawadniania organizmu. Na ile ten zabieg działa, nie wiem. Jednak należy podkreślić fakt, że dopiero zacząłem studiować dokumentację badawczą w tym zakresie. Ponieważ obserwacja tych zjawisk jest długotrwała, a zbudowanie urządzenia to niewielki nakład, najpierw poskładałem to urządzenie. Założyłem tezę, że jeśli wodę podda się działaniu pól podobnych do istniejących na Ziemi, to jej struktura powinna być bardziej przyswajalna dla organizmów żyjących w tym środowisku z uwagi na fakt adaptacji "życia" do środowiska. Tak postawiona hipoteza wymaga potwierdzenia lub obalenia. Zachęcam użytkowników portalu do kontaktu ze mną i dyskusję w tym zakresie. Jeśli macie namiary na badania naukowe w tym obszarze to proszę o ich podesłanie. Formularz kontaktowy.

Zbudowałem odpowiednią przystawkę do free-PEMF i domowego filtra odwróconej osmozy. Założyłem, że woda wodociągowa, zawierająca chlor, sole mineralne, metale, fluor i inne zanieczyszczenia w tym także organiczne. W początkowej filtracji zostają one usunięte w znacznej ilości przez filtr mechaniczny, filtr z węgla aktywnego i membranę osmotyczną. W taki sposób z wody, która zawiera znaczne ilości soli mineralnych 350-380 ppm mierzona miernikiem TDS, w zbiorniku instalacji uzyskuje się wartość 11-14 ppm (dane w moim domu). Jest to woda bardzo miękka, a zawartość soli przypomina deszczówkę, czyli wodę występującą w naturze. Taką wodę poddajemy oddziaływaniu pola EM ekstremalnie niskiej częstotliwości. Ja wykorzystałem 7,83 Hz – uśredniona częstotliwość rezonansu Schumanna. Zachęcam jednak użytkowników do wyrażania opinii w tym zakresie lub przesyłania własnych propozycji skryptów roboczych do urządzenia free-PEMF.

Do wykonania strukturyzatora będziemy potrzebować:

  • urządzenia free-PEMF z oprogramowaniem w wersji NANO4.2 2017-05-30 lub nowszym
  • zasilacza lub ładowarki do free-PEMF
  • pada o średnicy większej lub równej zbiornika wody zainstalowanego filtrze osmotycznym kuchennej instalacji. Najpewniej wystarczy r=12cm
  • drutu nawojowego o średnicy 0,45 lub 0,4 mm
  • wtyczki i nasadki 5 pin
  • diody prostowniczej 1N4007 lub 1N4004 na dowolne napięcie
  • rezystor 100om 0,125/0,25W
  • 1mb. przewodu linki miedzianej 2x0,75mm2 
  • dratwy/sznurka do zaplecenia cewki 1,3 mb
  • koszulkę termokurczliwą 2,4

W pierwszej kolejności mierzymy średnicę zbiornika na wodę naszej domowej instalacji filtracyjnej.
Jeśli mam zbiornik metalowy to musimy zamienić go na wykonany z tworzywa sztucznego. Wewnątrz zbiornika znajduje się membrana i woda nie ma kontaktu z substancją zbiornika więc dla jakości wody nie ma znaczenia materiał, z którego on jest wykonany. Musi za to zapewniać możliwość swobodnego przepływu fali elektromagnetycznej.

 cewka-pomiar

Do nawinięcia cewki proponuję zastosować pad .(link) nieco większy niż średnica zbiornika. Opasamy zbiornik drucikiem lub sznurkiem w miejscu gdzie będzie się znajdować nasza cewka i na padzie wyciągamy kilka kołków. Używamy do tego kombinerek. Dopasowujemy drucik. Jeśli da się założyć to ok. 

cewka-1

cewka-2

cewka-3

Reszta wygląda podobnie jak standardowe nawijanie cewek, więc odsyłam tu. Używamy drutu o średnicy 0,4 lub 0,45mm. Nawijamy tyle, aby rezystancja cewki wynosiła 9-12om na podstawie tabelki. Mój zbiornik ma średnicę 22cm (promień 11cm) więc 120zw. drutu 0,45mm wystarczy.
Tak generowane pole EM (~2mT ) będzie około 30 razy silniejsze niż Ziemskie 55-60 uT.  

Przewód zakończamy wtykiem oraz nasadką (gniazdem na przewód) do podłączenia na stałe ładowarki. Urządzenie będzie pracować w trybie ciągłym. W moim skrypcie generuje sygnał przez 5 minut, a przerwa wynosi 60 minut. Cykl jest powtarzany w nieskończoność. Do przełączenia free-PEMF w tryb pracy ciągłej musimy dodać do wtyczki rezystor 100om pomiędzy styk 3 i masę (GND). Dodatkowo w nasadce do podłączenia ładowarki znajduje się dioda prostownicza, która ją zabezpiecza przez podaniem napięcia ujemnego SEM, wygenerowanego przez cewkę. 

wtyki

wtyki-schemat

Wgrywamy oprogramowanie do free-PEMF w wersji NANO 4.2 2017-05-30 lub nowszej. Link do programu i opisu  jak to zrobić. Następnie do pamięci EEPROM ładujemy skrypt znajdujący się poniżej. Służy do tego polecenie mem. Opis jak to zrobić znajduje się tu.

Po pierwszych dniach nie zauważyłem żadnych efektów pijąc wodę strukturyzowaną. Podobnie domownicy. Jednak moja żona zwróciła uwagę, że koty i pies piją ją chętnej. Trzeba będzie zrobić test porównawczy z miskami zawierającymi wodę na wejściu i na wyjściu z instalacji strukturyzującej. Potem miski zamienić i ponownie zbadać zużycie. Wakacje to dobry okres na takie eksperymenty.

final

Skrypt:

#strukturyzator wody
# 5 min Schumanna
rec 783 300
# wstrzymaj 1h
wait 3600000
@

Smacznego i na zdrowie!