Sleeping freePEMF

Blood before and after

Śpiący freePEMF ma podwójne znaczenie. Po pierwsze to rozwiązanie służy do zabudowy maty i urządzenia freePEMF duo w łóżku, dzięki czemu każdej nocy, w sposób automatyczny urządzenie suplementuje nam potrzebne do życia pole magnetyczne. Po drugie we freePEMF duo zabudowano zegar czasu rzeczywistego (RTC), który umożliwia wprowadzanie urządzenia w uśpienie i wybudzanie jego o określonej godzinie.

Na zdjęciach widać efekt po 16 minutowej sesji Rytm Ziemi (2x) urządzeniem freePEMF duo z matą. Widać czerwone krwinki (erytrocyty) przed i po suplementacji. Erytrocyty mają we krwi ujemny ładunek elektryczny, aby się nie skupiały, tylko odpychały od siebie i nie ulegały śmiertelnej dla człowieka aglomeracji. Suplementacja pola magnetycznego odbudowuje ten ładunek.
Autorem zdjęć jest Anne Mijwaard (Holandia 2019). Poniżej komentarz autorki.

image

EN: The most clear change is that from a state of mild-severe acidification to almost none. You can see this by the amount of red blood cells that form rows or cluster together.

PL: Najbardziej wyraźną zmianą jest to, że od stanu ciężkiego zakwaszenia do prawie żadnego. Widać to po ilości czerwonych krwinek, które tworzą rzędy lub skupiają się razem.

image

EN: There was not so much acidification visible in the blood though, but on the pictures you can clearly see that after treatment:
- the cell membranes are smoother and brighter
- there seems to be a little bit less liver toxins (visible in the 'needles' or spiderweblike hairs in the plasma
- acidification seems to have reduced a little bit. But this is not clearly visible as there was not so much acidification in the beginning.

 

Jak trudne jest regularne poddawanie się potrzebnemu do zdrowia polu magnetycznemu i elekro-magnetycznemu (EMF) nie trzeba wspominać. Codzienne włączanie urządzenia na 30 minut to w sumie blisko jeden dzień (15h) życia w każdym miesiącu, jeśli uwzględniamy czas na spanie. Można uzyskać ten efekt bez specjalnego poświęcania czasu na tę ważną dla zdrowia terapię. Więcej informacji uzyskasz czytając książkę Bryanta Meyersa PEMF Piąty Element Zdrowia [2019-05]. Urządzenie robi to samodzielnie jak śpimy. Dobiera odpowiedni program na wieczór - relaksację i na rano - pobudzenie. Chroni nas przy tym przed negatywnym wpływem elektrosmogu, który zdudania naturalne pole naszej Ziemi. Układ zasilania sieciowego jest fizycznie odłączany w nocy co zapewnia odizolowanie nas od zakłóceń sieci elektrycznej. Urządzenie w dzień, kiedy nie korzystamy z łóżka, ładuje akumulator, a w nocy pracuje na baterii.

 

Suplement 2019-11-26

Używałem zabudowany zestaw w łóżko z przerwami przez kilkanaście tygodni. Do monitorowania parametrów snu i pulsu używałem opaski XIOMI Band 3. Oto moje wnioski.

 • Jest różnica w pulsie. Dolna granica tj. puls minimalny z freePEMF wynosił pomiędzy 53-57, bez freePEMF około 60-65. Górna granica był podobna.
 • Statystycznie ilość snu głębokiego jest większa do nawet 3h/8h jeśli jest włączony freePEMF. Szczególnie jeśli czas snu całkowitego jest krótki. 
 • Musiałem przeprogramować urządzenie, aby ostatnia sesja miała miejsce około 4 nad ranem, bo jeśli było później to miałem problemy ze wstawaniem - tak dobrze się spało w porze pobudki.
 • Subiektywnie łatwiej było zasnąć.
 • Urządzenie ma także pozytywny wpływ na metabolizm - zwiększa się liczebność mitochondriów. Subiektywnie łatwiej też było wstać i biegać (po przeprogramowaniu).
 • Nie zauważyliśmy z żoną różnicy w kwestii subiektywnej oceny jakości snu tj. jak ocenialiśmy dobre wyspanie się. Nie ma korelacji pomiędzy kiedy urządzenie działało, a kiedy nie.

image

 

Lista zakupowa

Co potrzebujemy do realizacji tego ciekawego projektu:

 1. freePEMF duo - złożony i uruchomiony. Najlepiej z modułem bluetooth, aby można było aktualizować łatwo skrypt terapii do własnych potrzeb;
 2. Moduł Arduino zegar czasu rzeczywistego RTC na DS1307;
 3. Bateria 3V CR2023;
 4. Kabelek zworki męsko-męskie 10cm;
 5. Wtyczkę i gniazdo  mikrofonowe 5 pin - takie jak we freePEMF;
 6. Moduł Arduino przekaźnika 12V z dwoma stykami DPDT;
 7. Zasilacz 230V na napięcie od 13,5V do 14V o wydajności najmniej 1A;
 8. Przewód 230V z wtyczką do gniazda sieciowego;
 9. Dwa dławiki (przepusty) na przewód do obudowy;
 10. Obudowa do freePEMF duo jako zasilacz, może być z nieprzeźroczystym deklem;
 11. 2mb kabla Cu 0,5mm2 - najlepiej kilka kolorów.

 

Moduł DS1307

image

Piny lutujemy zagięte pod kątem 90st. po prawej stronie do GND, VCC, SDA i SCL

 

Budowa zasilacza

Zasilacza konstruujemy we własnym zakresie. Należy oddzielić i odizolować obwody 12V i 230V od siebie. Najlepiej zabudować płytkę przekaźnika na środku obudowy i zrobić izolacyjną przegrodę, aby kable niskiego i wysokiego napięcia się nie dotykały. 

Schemat zasilacza

image

image

 

Przebudowanie freePEMF duo 

Wgranie nowego firmware po odkomentowaniu dyrektywy RTC

Kompilacja firmware w Arduino i jego wgranie do freePEMF duo wygląda standardowo. Patrz link.

Przed zmianą

image

Po zmianie

image

 

Zabudowanie modułu RTC i podłączeniu przewodu magistrali I2C

Zaczynamy od przylutowania pinów i założenia baterii CR2023 w module RTC. Moduł wymaga synchronizacji zegara, co opisano poniżej. Do tego momentu jest nieaktywny. Moduł RTC komunikuje się z urządzeniem przez tę samą magistralę I2C co wyświetlacz LCD. Wobec tego wystarczy przepiąć kabelki w następujący sposób. 

Miejsce na baterię.

image

 

Kabelki podłączyć według zdjęć i opisu w tabeli. W tym celu należy użyć kabelków męsko-męskich o długości 10 lub 20cm. Na zdjęciu poniżej w kolorach: czarno-biało-popielato-fioletowym.

Wyświetlacz LCD VCC GND SDA SCL
Moduł RTC (większe złącze) VCC GND SDA SCL
Arduino NANO +5V GND A4 A5

image

 

Zabudowany moduł RTC we freePEMF duo

image

 

Wgranie skryptu terapii Sleeping freePEMF

Skrypt terapii wgrywamy standardowo. Możesz skorzystać z tego linka. Po pobraniu programu dowlnoader należy go uruchomić. Jeśli uruchomi się Windows 10 Defender kliknij Więcej informacji, następnie przycisk Uruchom mimo to. Następnie klikamy Connect oraz wybieramy właściwy port COM.

W pierwszym kroku synchronizujemy zegar układu RTC służy do tego przycisk RTC sync(settime).

image

Pobierz skrypt terapii Sleeping freePEMF. Wprowadź 208 w pole Node number i wybierz Load from portal. Przedtem wgraniem skryptu do urządzenia możesz zmienić godziny zdarzeń  edytując czas przy poleceniu

waitfor [hh] [mm] <ss>

 • hh - godzina,
 • mm - minuty,
 • ss - sekundy, parametr opcjonalny.

W drugim kroku wgrywamy skrypt do freePEMF duo przyciskiem Download to device.

Kolejnym krokiem jest podłączenie zasilacza, mat i włączenie urządzenia. Powinno to się wydarzyć po przed godziną 20:00. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie działało od następnego dnia.

 

Urządzenie poprzez pin3 samodzielnie steruje zasilaczem. Ładowanie akumulatora następuję w dzień pomiędzy godzinami 10:00 i 20:00. Chodzi o to, aby maty nie miały kontaktu z siecią elektryczną, która generuje niekorzystne pole elektryczne i transmituje zakłócenia. W ten sposób w nocy nie przenoszą się one na matę na której leżymy. 

pin3 [stan]

 • 1 - włącza zasilacz,
 • 0 - wyłącza go.

 

Zmieniaj polaryzację pola maty co jakiś czas

chp [polaryzacja_maty]

 • 0 - standardowa,
 • 1 - odwrócona,
 • ~ - przeciwna do poprzednio ustawionej.

 

Ustaw niezbyt długi okres wypełniania impulsu w celu ograniczenia zużycia energii akumulatora. Pamiętaj, że nie tylko pwm ma wpływ na zużycie energii akumulatora. Dlatego, zaleca się go ustawiać nie więcej niż 20% i wartość maksymalna zależy od długości aktywnej pracy (czasu komendy freq). 

pwm [wypełnienie_impulsu]

 • wypełnienie_impulsu - w procentach, np. 5 oznacza 5%.

 

Podświetlenie (back light) wyświetlacza we freePEMF duo

blight [0|1]

 • 1 - włącz podświetlenie wyświetlacza
 • 0 - wyłącz (w nocy)

 

Zabudowa maty

W tym celu należy wykonać specjalną mate lub dwie maty na małżeńskie łóżko składające się z 8 identycznych cewek. Cewki przyszywamy nicią do tzw cienkiej nakładki/maty nałóżkowej i wkładamy pod górny 5-10cm materac z lateksu lub innej pianki. Górny materac nie może zawierać żadnych elementów metalowych.

Parametry cewek: 8 x 22zw. przewodu miedzianego o średnicy 0,4mm. Cewka ma promień 10cm.

 

image

 

Uwagi na koniec

Rozwiązanie działa na freePEMF duo lub freePEMF, przy czym w drugim przypadku można obsłużyć jednocześnie tylko jedną matę. Dla freePEMF duo należy korzystać wyłącznie z częstotliwości do 61Hz, aby działały obie maty (MAIN i AUX).

 

Plik