Rozwiązywanie problemów freePEMF

Troubleshooting freePEMF, czyli ratuj bo nie działa.

Poniżej umieszczam kilka rad do zastosowania w przypadku wystąpienia najczęściej pojawiających się problemów. Przed rozpoczęciem składania urządzenia warto ten dokument przeczytać, pozwoli to tobie uniknąć ich, a przecież każdy wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ogólne wskazówki:

  • Kupuj płytki wielostykowe wysokiej jakości, takie poznać po tym że nie są najtańsze, a także mają opisy pól na krawędzi. Płytki niskiej jakości trudno jest zmontować i nie gwarantują właściwego docisku zacisku.
  • Nie umiesz lutować, zwróć się do punktu napraw urządzeń elektronicznych. Tak naprawdę trzeba zlutować trzy rzeczy: zaciski na module arduino NANO, gniazdo główne 5 z kabelkami oraz włącznik z kabelkami. Zimne luty, niewłaściwe oblutowanie końcówek kabli generować mogą wiele problemów.
  • Jeśli już lutujesz gniazdo i włącznik to przed lutowaniem pilnikiem opiłuj dokładnie styk.

 

Specyficzne problemy

1. Problem ze skompilowaniem szkicu (kompiluje się klikając guzik pierwszy guzik od lewej ze znakiem V).

Rozwiązanie: 

Sprawdź czy masz wybrany właściwy moduł arduino
Narzędzia -> Płytka -> Arduino NANO

Inne rozwiązania: http://biotronika.pl/node/45

2. Problem z załadowaniem szkicu (nie terapii)

Rozwiązanie:

Wybierz właściwy port COM. 
Tools -> Port -> odpowiedni COM najczęściej jest tylko jeden. 

Następnie sprawdź czy jest z nim komunikacja.
Narzędzia -> Pobierz informacje o płytce

Powinno się wyświetlić okno z  informacją o numerze VIN modułu.
Jeśli tego nie masz zainstaluj poprawnie Sterowniki klona modułu NANO - CH341SER.ZIP

Ponownie sprawdź j.w.

3. Po przyciśnięciu przycisku urządzenia free-PEMF uzyskujesz jeden z poniższych efektów:

  • nic się nie dzieje, na module nano nie zaświeca się dioda zasilania (taka mała część na module nano),
  • urządzenie się włącza, po przytrzymaniu przycisku około 4 sekundy. Zielona dioda free-PEMF (ta na obudowie obok czerwonej) się zaświeca, ale na kolejne przyciśnięcia przycisku urządzenie nie reaguje. Urządzenia nie można wyłączyć przez przytrzymanie przycisku,
  • jest, jak powyżej i startuje terapia 1 (miganie zielonej diody), przycisk nie reaguje,
  • jak powyżej, ale po zwolnieniu przycisku urządzenie się nie włącza.

Rozwiązanie:

Wymienić diodę na prostowniczą opisaną w punkcie 6 instrukcji montażowej (tekst zaznaczony na żółto).
Mostek pomiędzy przekaźnikami powinien być zrealizowany odizolowanym przewodem, ponieważ uniemożliwia prawidłowe ich zamontowanie (nie stykają).

4. free-PEMF działa, ale nie zasila cewki

Rozwiązanie:

- może to być spowodowane mostkiem pomiędzy przekaźnikami opisanym w problemie 3,
- brak zworki pomiędzy H-5 i H-11 prawej płytki. Punkt 17 instrukcji, na żółto
 

5. Urządzenie zbyt krótko się ładuje i zbyt szybko się wyłącza z powodu rozładowanych baterii

 

Rozwiązanie:

1. Podłączyć ładowarkę i odczekać minimum 1h. Następnie połączyć się konsolą z free-PEMF (kabel USB-miniUSB)i sprawdzić poleceniem bat napięcie na baterii.

W Arduino klikamy: Narzędzia -> Monitor portu szeregowego i wpisujemy komendę bat

Dla  napięcia na baterii 12,3 V  powinno wyświetlić 123

Jeśli masz mniej niż 120 (12,0V) to niedobrze. Trzeba skalibrować układ pomiaru napięcia akumulatora. Zmierz napięcie na akumulatorze multimetrem.

Następnie wydaj polecenie cbat 121 jeśli odczytano z miernika 12,1V na baterii. Jeśli nie masz miernika załóż 12,1V

Więcej w opisie do BIOzap

Tu inne warianty tego problemu i rozwiązania

https://biotronika.pl/node/65#comment-236

 

2. Jeśli przypadkowo położyłeś urządzenie w czasie przechowywania w taki sposób, że przycisk został wciśnięty na długi okres to akumulator się rozładuje całkowicie. Ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Objawia się to tym, iż po naładowaniu pojemność jest na tyle mała, że nie wystarczy  na jedną, dwie terapie. W takim wypadku istnieje konieczność wymiany akumulatora na nowy.

 

6. Nie mogę załadować skryptu terapii do urządzenia.

Rozwiązanie

- Czy masz zainstalowany sterownik Windows dla klonów Arduino NANO? Rozwiązanie w punkcie 2.

- Sprawdź port w środowisku Arduino. Menu Narzędzia -> Port. Na liście są tylko istniejące porty w komputerze.

- Sprawdź parametry komunikacji z (9600, 8, none).

- Chcę ładować przez Herculesa, ale nie zgłasza się urządzenie. W programie Hercules w zakładce Serial w sekcji Modem Lines proszę zaznaczyć DTR , a następnie nacisnąć guzik Close i Open. Powinien się pojawić komunikat z wersją systemu oraz znak zachęty free-PEMF

 

 

Masz inny problem?

To forum jest dla Ciebie (wymaga konta)