qiWELLNESS mobile

qiWELLNESS

Większość urządzeń opisanych na portalu biotronika korzysta z języka bioZAP. Pozwala to na ich niezależne sterowanie z dowolnego urządzenia komputerowego np. smartfonu.  Bez większych nakładów pracy można samemu skonstruować dla siebie potrzebne terapie i sterować urządzeniem qiWELLNESS za pomocą aplikacji na Androidzie.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby posłużyć się podobną aplikacją na innych platformach komputerowych.


Krok pierwszy: zainstaluj na swoim telefonie aplikację dostępną tu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_usb_terminal

image
 
Program pozwoli wysyłać pojedyncze komendy bioZAP oraz pełne ich zestawy tzw. makra do twojego urządzenia qiWELLNESS. Potrzebujesz kabel USB (micro USB lub USB-C w zależności od posiadanego telefonu) oraz z drugiej strony zakończony mini-USB (złącze w qiWELLNESS na płytce Arduino). Można wykorzystać adapter USB-A/USB-C.
Ja posiadam telefon ze złączem USB-C więc potrzebuje taki oto kabelek.

image

 

Kolejnym krokiem jest uruchomienie zainstalowanego programu Serial USB Terminal i odpowiednie jego skonfigurowanie.
Klikamy eclipse (trzy poziome kreseczki do rozwinięcia menu) i wybieramy Setings. Następnie Serial-> Baud Rate -> 115200.

image
 
Następnie konfigurujemy makra. Ja dla przykładu przedstawię trzy makra:
1.    SINUS PAIN  Terapia bólu głowy pochodzenia zatokowego przy ich infekcjach lub alergii
2.    ION+  Jonoforeza z wykorzystaniem naproxenu, którą wykorzystuje przy leczeniu kontuzji sportowych
3.    EAP-  Elektropunktura, służąca do stymulacji punktów akupunkturowych w przeróżnych zastosowaniach.
Plus lub minus po nazwie makra jest dla wygody. Opisuje biegun elektrody aktywnej (czerwone gniazdo). Np. EAP- oznacza, że aktywna elektroda będzie ujemna.
Przytrzymujące palec na przycisku M1 do M7 przechodzimy do edycji makra. Wprowadzamy odpowiednie polecenia pamiętając aby zmienić ustawienie na Multiline Text.

image

Opis użytych poleceń:

  • ion - włącz tryb jonoforezy
  • eap - tryb elektropunktury/elektroakupunktury (EAP)
  • chp 0 - zmiana polaryzacji aktywnej elektrody na ujemną
  • chp 1 - aktywna elektroda będzie dodatnia (+)
  • freg 1000 2 - generuj sygnał o częstotliwości 10,00Hz i wypełnieniu 2%
  • freq 10000 90 - 100Hz i 90%
  • freq 100000 15 - 1kHz i 15%
  • act 1 - podaj napięcie do elektrody (konieczne w trybie jonoforezy), w trybie eap dzieje się automatycznie

 

Lista wszystkich obsługiwanych przez qiWELLNESS poleceń jest dostępna tu:
https://github.com/biotronika/miniVOLL


Podłączamy urządzenie. Ustawiamy domyślne zezwolenie aplikacji na dostęp do portu szeregowego, jeśli pojawi się odpowiednie okienko. Klikamy w górnym prawym rogu w ikonkę image

image

Żadne sterowniki nie są potrzebne. Urządzenie miniVOLL/qiWELLNESS się przedstawi. Wtedy wybieramy odpowiednie makro klikając w jego nazwę i przystępujemy do terapii. qiWELLNESS w tym przypadku będzie obsługiwany i zasilany bezpośrednio z telefonu komórkowego.

image

Po przyłożeniu elektrod na ekranie zobaczysz coś takiego.

image
Np. :i2678 15.0
:I - oznacza tryb Jonoforezy
2678 – oznacza aktualny prąd 2678 uA to w przeliczeniu daje około 2,7 mA w impulsie przy wypełnieniu duty cycle 15%
Czyli sygnał prostokątny jest w stanie wysokim przez 15%, a 85% jest w stanie niskim (zero). Łatwo policzyć wartość skuteczną prądu 15% * 2,7mA = 0,4 mA RMS
Wielkość prądu regulujemy potencjometrem zabudowanym w urządzeniu qiWELLNESS. Zawsze należy zaczynać od ustawienia potencjometru na minimum i ustawiać odpowiednią wartość po przyłożeniu elektrody aktywnej.

image
W terapii SINUS PAIN prąd powinien wynosić około 2,5mA w impulsie. Terapię prowadzi się przez 5 minut na lewą oraz 5 minut na prawą stronę w miejscach pokazanych na rysunku. Elektrodę pasywną można trzymać w rękach lub, nawet lepiej, przyłożyć do przeciwległej (druga strona głowy) skroni. Należy używać żelu przewodzącego. Skórę należy przemyć spirytusem (etanolem) przed rozpoczęciem terapii.
Jako przykład opisałem terapię leczenia bólów zatokowych, ale obsługa innych wygląda analogicznie. W terapii sinus pain zastosowano częstotliwość 1kHz chociaż źródła sugerują 3-30Hz. Wynika to z praktyki. Częstotliwości mniejsze od 50Hz powodują skurcze mięśni ulokowanych w pobliżu oczodołu, co jest wyjątkowo nieprzyjemne. W zamieszczonej pracy naukowej badacze posiadali urządzenie, które generuje ten zakres częstotliwości.

image

Na zdjęciu widać urządzenie qiWELLNESS w wersji miniaturowej nie różniące się od edycji oficjalnej. Potencjometr jest przekręcony prawie na minimum. Napięcie około 5V-9V jest wystarczające w tym przypadku.

Pozostałe terapie przeprowadza się analogicznie.

Źródła:

Plik