Problem z uruchomieniem multiZAPa

Fora

Mam problem z uruchomieniem multiZAPa. Po podłączeniu do akumulatora i próbie uruchomienia klawiaturą (#) wyświetlacz pokazuje :

Error calibrat.

w0 :255 w1:0

a w trakcie podłączenia do komputera pokazuje:

multiZAP NANO3

2019-07-03 [PC]

dioda czerwona na module  miga i buzer pika 

Czy popełniłem jakiś błąd podczas wgrywania oprogramowania? zdjęcie jak to wygląda

 

 

1. Nie ma założonych wszystkich kabelków (tych SCL SDA zaznaczonych na drugim schemacie montażowym), mogą też być zamienione

2. Brak zasilania DS1803

3. Błędy w okolicach DS1803 oraz AD811

4. Uszkodzone arduino PIN A6 lub brak kabelka oznaczonego jako 4 (ten czerwony na skos)

5. Nieprawidłowo zasilany, lub brak zasilania AD9850 - to można sprawdzić łatwo, jeśli sygnałgenerowany jest sygnał na cewce - wtedy działa poprawnie ten obwód.

6. Uszkodzony AD811 - wymienić po sprawdzeniu połączeń na górnej prawej płytce

7. Uszkodzony DS1803 - wymienić po sprawdzeniu wszystkich połączeń

w0:255 oznacza skrajne, maksymalne położenie potencjometru w0 - wzmocnienie sygnału, amplituda: vampl=vmax-vmin

w1:0 skrajne minimalne położenie w1 - offset napięcia: vmin

Oferuje Pomoc w budowie urządzeń kontakt email biomulti@wp.pl