Dostosowanie środowiska Eclipce do kompilacji dla Arduino Nano Every

1. Pobrać bibliotekę Arduino megaAVR Boards w wersji co najmniej 1.8.3 (rozwiązany broblem zamiany pinów A7 i A6)

(Uwaga z 2019-07-12 wersja biblioteki 1.8.3 nie jest jeszcze dostępna. Patrz ten wątek: https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/issues/38 Trzeba samodzielnie prze-edytować pins_arduino.h)

Help->Arduino Download Manager->Add (or Update). Jest w pakiecie arduino

1A. Pobrać biblioteki (jeśli ich nie ma) LiquidCrystal I2C oraz Keypad (3.1.1)

2. Podłączyć konieczne pakiety i biblioteki do projektu

Project->Properties->Libraries

image

3. Zmień następującą linię w Kepad.h

Typ zmiennej boolean na byte dla zmiennej level

 

...

class Keypad : public Key {
public:

    Keypad(char *userKeymap, byte *row, byte *col, byte numRows, byte numCols);

    virtual void pin_mode(byte pinNum, byte mode) { pinMode(pinNum, mode); }
    virtual void pin_write(byte pinNum, byte level) { digitalWrite(pinNum, level); }
    virtual int  pin_read(byte pinNum) { return digitalRead(pinNum); }


...

4. Usunięcie {upload.extra_files} w pliku platform.txt

W katalogu: 

c:\Users\kczoba\.arduinocdt\packages\arduino\hardware\megaavr\1.8.3\

Linie 107 i 114 oraz

Zakomentować linię w pliku boards..txt zawierającą upload.extra_files przez dodanie #