Różnice pomiędzy Mainboard a Scheme

Na Mainboard dioda Z1 (1N4728 lub BZX85C3V3) powinna być pomiędzy GND a A5, bo tak jest zdefiniowana w programie miniVOLL  ( #define analogCurrentPin A5 )

Z2 to jest dioda NZX2V1B - występuje w Scheme, ale brakuje jej oznaczenia na Mainboard

1/Węzeł I-1,ACTIVE EL.powinien być bezpośrednio połączony z diodą Z2 z jej katodą i stykiem VEGATEST SWITCH(1),tak jak na Mainboard NANO 1.2.

2/Diodę Z2, można zastąpić diodą( z ALLEGRO) BZ102 2V1 TFK ale wtedy należy ją zamontować odwrotnie, ponieważ nie jest to typowa dioda zenera.