Instalacja Lazarus Windows oraz GitHUB Desktop for Windows

Instalacja Lazarus Windows, GitHUB Desktop for Windows

Instalacja Lazarus IDE (Windows)

1. Należy wejść na stronę i pobrać właściwą wersję instalatora. https://www.lazarus-ide.org Dla Windows7, 8, 8.1 i 10 należy wybrać Windows (64 Bits)

2. Instalacja polega standardowo na uruchomieniu pliku lazarus-2.0.2-fpc-3.0.4-win64.exe (w miejsce wersji mogą być inne liczby). Instalować środowisko należy jako administrator (na pliku kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Uruchom jako Administrator).

3. Instalujemy w folderze c:\lazarus

4. Po uruchomieniu zostawiamy domyślne ustawienia środowiska IDE. Klikamy Uruchom IDE.

image

 

5. Zmiana języka IDE na angielski. Narzędzia -> Opcje… -> Ogólne -> Język ustawić na angielski [en] Zamknąć i uruchomić ponownie środowisko Lazarus.

6. Zakładamy folder c:\lazarus\workspace jako workspace (miejsce przechowywania projektów). Tools -> Options -> Environment -> Files -> Directory for building test projects ustawiamy na c:\lazarus\workspace.

image

image

 

7. Instalacja komponentu LazSerial. Package -> Online Package Manager

image

Wpisujemy w okno filtru serial i zaznaczamy LazSerial

image

Wybieramy Install -> From repository

image

Po instalacji klikamy Yes (… rebuild Lazarus with profile:…). Czekamy…

Po restarcie pojawia się na wstążce nowy komponent.

image

 

Instalacja GitHub Desktop

 

1. Wejść na stronę https://desktop.github.com/, pobrać (Windows 64bit) i zainstalować program.

 

2. Sklonowanie repozytorium. Najlepiej zacząć od dokumentacji

Kliknąć Clone a repository… następnie wybrać URL i wskazać https://github.com/biotronika/documentation.git

Adres repozytorium uzyskamy wchodząc z portalu biotronika kilkając w link GitHub download  następnie wchodzimy do wybranego repozytorium i wybieramy  Open in Desktop

image

image

Local path C:\lazarus\workspace\documentation Następnie klikamy Clone

image

image

Analogicznie klonujemy pozostałem repozytoria.

3. Aktualizację repozytoriów realizujemy wybierając Pull