Konfiguracja Eclipsa - krok po kroku dla projektu freePEMF

Instrukcja powstała na bazie kilku opisów z netu i doświadczenia autora.

Źródła:

I. Pobranie wersji x86 win

http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/


1. Rozpakować folder eclipse zeclipse-SDK-4.9-win32 do c:\arduino

2. Pobrać, rozpakować i przekopiować jre do c:\arduino\eclipse 

Link tu: https://biotronika.pl/sites/default/files/2019-01/jre_0.zip

3. Założyć folder c:\arduino\workspace

4. Uruchomić eclipse.exe w folderze c:\arduino\eclipse

5. Podczas uruchamiania ustawić workspace na c:\arduino\workspace , zaznaczyć Use this as the default... i nacisnąć Launch

 

II. Konfiguracja IDE Eclipsa dla projektów Arduino

1. Now install CDT. Go to menu Help -> Install New Software. In the Install dialog, press Add button and write in Name:   CDT

and in Location:   http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.4/

Finaly press OK.

After a while the Installer will ask you to select the packages of CDT repository that you want to install.

Select "CDT Main Features" and "LaunchBar" and expand "CDT Optional Features".

Now on CDT Optional Features select at least the Arduino C++ Tools.

 

2. Do that 3 times: Go to menu Help->Arduino Dowloads Manager and in the dialog press "Add" button, in the package list select the required platforms. Each time one only:

arduino Arduino AVR Boards

After platforms installation, to create a new project select menu File->New Project in the wizard select C/C++>Arduino Project, in the following wizard there is only one option, "Arduino C++ Sketch", press next, give a name to the project, and press finish.
Now in the C++ editor a minimal main program with empty setup and loop functions will appear. 

The last step is to define the target board for the newly created project. Go to Launcher toolbar and press the Target combobox and select New Launch Target (see the attached screenshot). Select Arduino target, and the dialog for creating a new target variant will appear. Now give a name to the variant and select its properties. For example I have created the bluepill with bootloader in the attached screenshot. You can create as many variants as you like or you can edit anytime the existing variants. As you can see, eclipse is working with user defined board variants that are based on normal Arduino Boards. A project can have many targets based on the same sources without problems.
After that you can edit, build and upload the project normally.

Konfiguracja Arduino NANO (Old Bootloader do clonów)

 

Eclipse Arduino CDT can download also libraries with download manager.

 

 

III. Edycja i usuwanie CDT

Windows -> Show View -> Other…

 

 

 

IV Test kompilacji i wgrania oprogramowania

 

Wklej kod poniżej do okna projektu.

#include <Arduino.h>

int i =  0;

void setup() {

  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on

  delay(100);                       // wait

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off

  delay(100);

  Serial.print("LED blinks: ");

  Serial.println(i++);

};

 

Test kompilacji i komunikacji szeregowej

 

Kompiluje się - pierwsza ikona po lewej (z młotkiem).

Wgrywa - druga od lewej z zieloną strzałką.

Oczywiście wcześniej należy zainstalować driver do Arduino NANO:

https://biotronika.pl/sites/default/files/2016-12/CH341SER.ZIP

 

V. Rejestracja plików Ardruido ino jako C++ source

 • goto menu Window -> Preferences
 • in the left pane, expand C/C++ and select File types
 • click on the New button placed on the right side
 • insert in the Pattern field: *.ino
 • select in the Type drop-down list C++ source file (last item)
 • press OK two times.

 

VI. Doinstalowanie Gita

Go to menu Help -> Install New Software.

http://download.eclipse.org/egit/updates

zaznaczyć wszystkie z Git

 

 

VII. Wgrywanie projektu z gitHuba

1. Założyć projekt Arduino w workspace  o nazwie takiej jak na GitHubie np. freePEMF

2. Skopiować pliki z workspace\freePEMF do tymczasowego katalagu freePEMF_BACK

3. Usunąć projekt i pliki. (Delete)

4. Zaimportować projekt z GitHuba

 

 

 

Zaimportować  do katalogu c:\arduino\workspace\freePEMF 

File -> Import… -> Git -> Projects from Git  //  Clone URl  //  ostatnia opcja generalnie projekt

5. Usunąć go, ale zostawić pliki

6. Założyć projekt jak w punkcie 1

7. Skopiować z freePEMF_BACK do freePEMF plik .project (nadpisać)

8. w pliku freePEMF.cpp zrobić wpis :

#include <Arduino.h>

#include "freePEMF.ino"

 

W pliku ino dodać w pliku ino na górze, jeśli tam nie ma tego wpisu.

#include <Arduino.h>  // for eclipse IDE

 

VIII Dodawanie bibliotek

1. Help -> Arduino Download Manager

2. Zakładka Libraries -> Add

3. Rozwinąć Display -> zaznaczyć LiquidCystal I2C wersja 1.1.2

4. Done

 

5. Project->Properties -> Liabraries

6. Applay -> Applay and Close

7. Restart Eclipsa

 

IX Konfiguracja git default commiter

 

 

 1. Click Window > Preferences > Team > Git > Configuration
 2. Click Add Entry and enter the key value pairs:
  • Key: user.name
  • Value: YourUsernameHere

And

  • Key: user.email
  • Value: YourEmailHere