Nowy downloader skryptów terapii

Fora

downloaderPrzed uruchomieniem konieczne jest zainstalowanie Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86), dokładanie pliku: vc_redist.x86.exe.

Należy podłączyć urządzenie do portu USB i wybrać odpowiednią terapię z menu Terapie. Następnie wybrać przycisk  Download therapy script

Obsługuje freePEMF i multiZAP (wszystkie wersje oprogramowania).

 

Nie można wgrać skryptu terapii. Brak możliwości połączenia z PC. Przyczyną zła kalibracja pomiaru napięcia akumulatora w EEPROMie, wartość domyślna powinna zostać ustawiona przy pierwszym uruchomieniu, ale stosowna funkcja jest zakomentowana.