Ubuntu w Windows 10

Pobrać Ubuntu z Microsoft Store, przed instalacją włączyć obsługę dla Linuxa w Windows

Polecania konsoli ubuntu:

sudo apt-get update

Tu zainstalować xwin server np. ten: VcXsrv  https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/

echo "export DISPLAY=localhost:0.0" >> ~/.bashrc
. ~/.bashrc

sudo apt-get install x11-apps
sudo apt install libgtk2.0-dev subversion

sudo apt-get install libssl-dev 

chmod 744 qiWELLNESS

Odpalenie programu:

sudo ./qiWELLNESS

Musi być na prawach roota ze względu na funkcję z LazSerial


Instalacja lazarusa

sudo apt-get install lazarus

sudo apt-get install lazarus-ide
 

 

Polish