Świerzb, nużyca, demodekoza

Urządzenie

freePEMF
multiZAP

Opis

Najlepiej używać multiZAP z elektrodami. Niemniej roztocza świerzbu zagnieżdżają się w okolicach mieszków włosowych, stąd tylko można objąć te miejsca polem EM.

Używać cewki pomarańczowej. Nakładając cewkę na głowę, podłącz rezystor 10 omów.

W przypadku korzystania z freePEMF konieczna jest wersja oprogramowania 2018-10-21 lub nowsza.

freePEMF nie obsługuje częstotliwości 735kHz (Hulda Clark) - ostatni etap terapii. Dla multiZAP usunąć # przed komendą freq. 735kHz działa na multiZAP tylko z cewką żółtą lub elektrodami.

Źródło: Podręcznik RIFE'a [2018-04]

Skrypt

#Swirzeb, nuzyca
# 36 min
wait 3000
beep 200
freq 9000 1
scan 11000 180
freq 25300 120
freq 69300 600
freq 70100 120
freq 77400 120
freq 92000 120
freq 143600 120
freq 287100 120
freq 574200 120
freq 182188 180
#multiZAP tylko
#freq 73500000 180
beep 200
off
@

biozap_buttons

Download therapy script     Install Arduino driver*

(*) Install only once

Show help...