Nadnercza 2 - Rownowaga i Normalizacja

Urządzenie

multiZAP

Opis

Nadnercza 2 - Rownowaga i Normalizacja

Skrypt

# Nadnercza 2-rownowaga i normalizacja
wait 3000
pbar 100 900
beep 300
beep 300
freq 2000 180
freq 53700 180
freq 133500 180
freq 225000 180
freq 1000000 180
beep 200
off
@

biozap_buttons

Download therapy script     Install Arduino driver*

(*) Install only once

Show help...