Instrukcja multiZAP

multiZAP++

multiZAP jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie terapii biorezonasowych z wykorzystaniem mat, cewek i elektrod elektrycznych.

2019-06-10: Od czerwca/lipca 2019 roku będzie dostępne nowe oprogramowanie dla Arduino NANO Every (Atmega4809). Nowe NANO jest kompatybilne ze starym, ale ma 6kB SRAM. Wersja na Atmega328P nie pozwoliła bardziej rozwinąć możliwości multiZAPa. Teraz będzie można dodać oczekiwane przez użytkowników funkcje. Jedynie trzeba będzie zamienić w urządzeniu płytkę Arduno NANO v3 na Arduino NANO EVERY.

Więcej o możliwościach NANO Every

Parametry urządzenia:

 • Zakres obsługiwanych częstotliwości od 0,01 Hz do 900kHz
 • Sygnał elektryczny: sinusoidalny - pulsujący jednokierunkowy 
 • Sygnał elektromagnetyczny: prostokątny, pulsujący jednokierunkowy 
 • Impedancja podłączanej cewki lub maty: 20 - 50om*
 • Napięcie wyjściowe regulowane ręcznie od 1,5 do 12V (RMS)
 • Prąd wyjściowy elektrod : do około 500uA 
 • Napięcie podparcia elektrod regulowane 0,5 - 4V (multiZAP++: 0-4V)
 • Amplituda sygnału elektrod regulowane: 1 - 8V
 • Pamięć nieulotna na terapie użytkownika: 1000 bajtów:
 • Zmiana polaryzacji pola maty: nie 
 • Indukcja magnetyczna RMS oraz w impulsie: regulowana doborem cewki i maty;
 • Zasilanie 12 V;
 • Czas pracy bez ładowania przy cewce 50 om: ok. 3 h;
 • Dynamiczny pomiar impedancji (diagnostyka na bazie rezonansu) - biofeedback (multiZAP++)
 • Diagnostyka zaawansowana - doprowadzenie sygnału elektromagnetycznego za pomocą maty i pomiar impedancji w obwodzie elektrycznym (reakcji organizmu na pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości) (multiZAP++)
 • Autokalibracja układu wykonawczego (bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu).
 • Sterowanie: ręczne lub skrypt bioZAP
 • Komunikacja z PC: miniUSB; bluetooth (multiZAP++)
 • Złącza: miniUSB, cewki i ładowarki 5pin, zaciski elektrod, wyjścia specjalistycznego pin3 (np. regulator mocy maty)
 • Ładowarka 12V standardowa, jak przy urządzeniu free-PEMF
 • Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po zakończeniu terapii
 • Wyświetlacz: 2x16
 • Buzer - komunikacja dźwiękowa
 • Klawiatura numeryczna
 • Akumulator 12V/1,3Ah
 • Czas ładowania baterii 1-1,5h
 • Kontrola stanu naładowania akumulatora
 • Samodzielne tworzenie skryptów terapii
 • Pobieranie skryptów z portalu

(*) Możliwość podłączania cewek o rezystancji od 9om w przypadku wypełnienia impulsu nie większym niż 50%. Należy w tym celu prawidłowo skalibrować układ wykonawczy według instrukcji montażowej.

Oznaczenie wersji oprogramowania

ver.multizap

Składa się z daty i wersji, które oznaczają:

NANO3 -  platforma na bazie Arduino NANO, wersja sprzętowa 3, brak modyfikacji (druga cyfra)

2018-01-28 - data wydania oprogramowania

Nowe wersje oprogramowania są do pobrania ze strony biotronika.pl. Sposób aktualizacji opisany jest w instrukcji.

 

Przeciwwskazania do magnetoterapii, magnetostymulacji i elektroterapii

Opracowano min. na podstawie podręcznika Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006,  prof. dr hab. med. Tadeusz Mika oraz dr med, prof. nadzw. Wojciech Kasprzak, ISBN 9788320046632.

 1. Choroba nowotworowa
 2. Ciąża
 3. Implanty elektroniczne. Np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz protezy sterowane elektronicznie.
 4. Gruźlica płuc
 5. Krwawienie z przewodu pokarmowego
 6. Ostra niewydolność wieńcowa
 7. Ciężka infekcja pochodzenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego
 8. Chemioterapia (przyjmowanie leków)
 9. Nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne i prąd elektryczny
 10. Implanty stalowe u zwierząt. U ludzi się nie stosuje implantów stalowych. Nie należy stosować pulsującego pola EM w przypadku leczenia pooperacyjnego związanego z wszczepieniem implantów stalowych (materiałów ferromagnetycznych). Zastosowanie magnetoterapii jest możliwe po konsultacji z lekarzem, nie wcześniej jednak niż 1,5 miesiąca od zabiegu.

Ponadto  należy unikać umieszczania następujących przedmiotów w odległości mniejszej niż 1 metr od cewki lub maty:

 1. Urządzeń elektronicznych, w tym telefonów i komputerów;
 2. Zegarków, w tym również elektronicznych;
 3. Kompasów;
 4. Kart płatniczych;
 5. Dokumentów z danymi telemetrycznymi np. paszportów;
 6. Kart dostępu zawierających tagi RFID itp.;
 7. Urządzeń  i przedmiotów nieodpornych na pole magnetyczne i elektromagnetyczne;
 8. Magnesów neodymowych;

Przed zastosowaniem urządzenia multiZAP w terapii pulsującym polem elektromagnetycznym, elektroakupunkturą lub jednokierunkowym, pulsującym prądem elektrycznymcznym należy to skonsultować z lekarzem.

 Urządzenie multiZAP nie jest urządzeniem medycznym. Pamiętaj, że używasz urządzenie multiZAP wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi odpowiedzialności materialnej oraz prawnej za wpływ urządzenia multiZAP na jego użytkowników, osoby trzecie, zwierzęta, utracone przychody oraz starty finansowe.

 Autor zaprojektował i opisał wykorzystanie urządzenia bazując na swoim doświadczeniu jako ciekawy projekt badawczy. Urządzenie multiZAP nie przeszło odpowiednich badań klinicznych na ludziach lub zwierzętach więc nie można w sposób naukowy potwierdzić jego skutecznego działania.

 

Obsługa za pomocą klawiatury

[#] – Włączenie. Naciśnij [#] i przytrzymaj 3 sekundy. [#] jest także klawiszem zatwierdzania wprowadzanych danych ENTER.

[*] – Klawisz ESCAPE i wyłączanie urządzenia.

[A] – Generuj sygnał     

  1. Ustaw częstotliwość np.: 10000 = 100.00Hz lub użyj [D] jako kropki [1][0][0][D] i naciśnij [#]     

  2. Ustaw czas w sekundach i naciśnij [#]

[C] – Kalibrowanie i zapis ustawienia w pamięci nieulotnej EEPROM   

  1. Ustaw vampl – amplituda (pk-pk) dla sygnału sinusoidalnego np. 400 = 4.00V i naciśnij [#] (1.00 - 8.00V)     

  2. Ustaw vmin – minimalny poziom sygnału np. 100 = 1.00V i naciśnij [#] (0.50 - 4.00)  

vampl_vmin

[0] – Uruchom skrypt programu użytkownika

[1]-[9] Uruchom terapię standardową, zapisaną w pamięci. 

Lista skryptów standardowych:  

 1. Chlamydia 36min.  
 2. Candida 21min.  
 3. Mycoplasma 27min.  
 4. Borrelia (1) 30min.   
 5. Borrelia (2) 72min.  
 6. Borrelia (3) 2godz.
 7. Borrelia (4) 72min.  
 8. Rytm Ziemi 8min.
 9. Szyszynka aktywacja 15min.

  1-7. Używać elektrod lub maty.  

  4-7. Kompletny zestaw programów do terapii przeciw boreliozie.  

  8. Używać maty  

  9. Używać maty lub cewki zielonej lub cewki pomarańczowej z tłumikiem.

Źródła:     

  1-7, 9.: dr. Nenah Silver, Podręcznik Rife'a. Katalog częstotliwości pasożytów – wydawnictwo Enso Publishing 2013, ISBN: 978-83-932269-4-8  

  8.: Bryant Meyers, PEMF The 5th Element of Health –  wydawnictwo Balboa Press 2013, ISBN: 978-1-4525-7923-8


[B] – Niezaimplementowane.

[D] – Niezaimplementowane.  

 

Obsługiwane polecenia bioZAP

freq <frequency> <period_sec> - Generuj sygnał np. freq 783 = 7.83Hz, freq 100000 = 1kHz. Drugi parametr to czas w sekundach np. 120 = 2min.

ls < |-n> - Listuje skrypt z pamięci. -n wyświetla także adresy wierszy skryptu w pamięci.

mem – Zapisz skrypt w pamięci EEPROM. Powrót z trybu zapisu do pamięci następuje po wprowadzeniu @

rm – Kasuj skrypt z pamięci.

wait <milliseconds> - Czekaj określoną liczbę milisekund np. wait 1000 = 1s.

beep <milliseconds> - Generuj sygnał dźwiękowy

off - Wyłącz

bat – Wyświetl napięcie baterii

pbar <percent> <left_time_sec>- Ustaw pasek postępu dla programu

:<label_number> <counter| > - Numer etykiety i jej licznik skoków. Brak licznika oznacza nieograniczoną liczbę skoków. Dopuszczalne wartości to 1..9

jump <label_number> - Skocz do etykiety

vmin <50..400> - Kalibruj vmin: 0.5 - 4V

vampl <100..800> - Kalibruj amplitudę (pk-pk) vampl : 1 - 8V

pin3 <0|1|~> - Zmień stan wyjścia pin3.  0=off (0V), 1=on (5V), ~=ustaw przeciwny stan np. pin3 ~

 

Przykłady

# Aktywacja szyszynki
wait 3000
freq 2000 300
freq 53700 300
freq 66200 300
beep 200
off
@

 

# Plesniawka
wait 3000
beep 200
freq 41400 180
freq 46400 180
freq 72750 180
#nastepne polecenia
beep 200
off
@

 

# Test etykiety i paska postepu
wait 3000
pbar 100 70

vampl 800
vmin 100

#Etykieta nr 1
:1 4

beep 100
freq 1000 5
pin3 ~

jump 1

vmin 400
vampl 100

freq 783 60
beep 100
@

 

Ładowanie skryptu do pamięci z portalu

 1. Zainstaluj sterownik Arduino. Patrz: Download
 2. Uruchom Downloader.exe. Jeśli uruchomi się Filtr SmartScreen usługi Defender to wybierz: Więcej informacji -> Uruchom mimo to
 3. Podłącz swoje urządzenie do portu USB
 4. Poczekaj, aż urządzenie się włączy. Po wyświetleniu ekranu powitalnego naciśnij [#] WAŻNE w multiZAP
 5. Pobierz terapię podając jej numer i wybierz numer portu COM klikając w przycisk Connect.
 6. Naciśnij Download to device

image

Linki

https://biotronika.pl/biozap

https://biotronika.pl/modules/biozap/download_help_pl.pdf

https://github.com/biotronika/multiZAP