Montaż cewki

Montaż cewki

Instrukcja montażu cewki
Niniejsza instrukcja opisuje nawinięcie i zmontowanie cewki „Zielonej” o promieniu 12 cm składającej się z 44 zwojów drutu o średnicy 0,12mm. Jej rezystancja wynosi około 50 om. Inne cewki nawija się podobnie, przy czym do wybranej średnicy należy skonstruować odpowiedni pad montażowy.
Najlepiej nadaje się do tego sklejka o grubości minimum 30mm i wymiarach 30x30 cm.


1. W pierwszym kroku wyznaczymy miejsca do zamontowania 24 słupków na okręgu równo rozmieszczonych. Dla cewki Zielonej okrąg powinien mieć średnicę 24cm. Będziemy potrzebować ołówek, linijkę o długości 50 cm oraz cyrkiel z ołówkiem. 
Rysujemy dwie przekątne na sklejce, które wyznaczają środek okręgu. Następnie rysujemy okrąg o promieniu 12 cm.

[aktualizacja 2017-07-04]

Na dole strony jest zamieszczony wzór pdf do wykonania pada, który otrzymałem od Krzysztofa. Trzeba wydrukować go na A4, bez skalowania. Korzystamy z szablonu i krok pierwszy jest do pominięcia.

1

Jeśli promień okręgu odznaczymy na jego obwodzie za pomocą cyrkla poczynając od dowolnego punktu na okręgu przecinającego się z przekątną (zielone 1). Otrzymamy 6 punktów na obwodzie. Następnie poczynając od drugiej przekątnej (czerwone 2) zaznaczamy kolejnych 6 punktów.

3

Tak mamy wyznaczone 12 punktów. Znajdujemy odcinek, który odpowiada połowie wycinka obwodu pomiędzy sąsiednimi punktami. W tym celu skorzystamy z metody znanej w geometrii wykreślnej. Ustawiamy cyrkiel na odległość trochę większą niż odległości pomiędzy punktami i rysujemy dwa wycinki okręgów znajdujące się w środkach sąsiednich wyznaczonych już punktów na okręgu (3-1 i 3-2)

4

Przez miejsca przecięcia się obu okręgów prowadzimy prostą. Odcinek pomiędzy miejscem przecięcia się prostej z naszym okręgiem głównym (punkt 4), a sąsiednim punktem na okręgu (1 lub 2') głównym zawiera się 24 razy na okręgu. Odznaczamy go cyrklem na całym okręgu. W ten sposób uzyskaliśmy 24 równo rozłożone punkty na okręgu.

5


2. Wiercimy otwory fi 4,5mm w wyznaczonych miejscach i dodatkowo dwa wewnątrz oraz dwa na zewnątrz okręgu do mocowania kabla.


3. Nabijamy rurką lub spiłowanym przyrządem do wycinania otworów kołki 5m do otworów. Wykorzystujemy kołki 5mm o jak najdłuższych trzpieniach do kołkownicy ręcznej. Powinny wchodzić ciasno. Nie możemy uderzać młotkiem w końcówkę kołka tylko w jego aluminiową podstawę.
Mam gotowy Pad do nawinięcia cewki.

Film przedstawiający jak zbudować cewkę pomarańczową:


1. Nawijamy cewkę na obwodzie padu drutem. Końcówki podwiązujemy wewnątrz okręgu.

Nawinięta cewka


2. Zdrapujemy ostrym nożem do tapet izolacje z drutu w miejscu lutowania (nie odcinamy jeszcze końcówek dowiązanych do słupków wewnątrz cewki).


3. Odizolowujemy końcówki przewodu, cynujemy je i zaczepiamy przewód gumką do słupków na zewnątrz okręgu pada. Podwiązujemy kawałkiem drutu jego środek do jednego ze słupków na okręgu.  Zakładamy koszulki termokurczliwe na końcówki.

Pad2

Pad3


4. Lutujemy przewód do odizolowanych końcówek cewki w taki sposób, aby nie było niepotrzebnego luzu. Następnie zakładamy koszulkę i ją obkurczamy zapalniczką.

Pad-lutowanie

Pad7


5. Odmierzamy około 1m dratwy, zawiązujemy pętelkę, którą zakładamy na jeden ze słupków na okręgu i oplatamy całą cewkę według schematu pokazanego na zdjęciu.

Pad8

Pad9

PAD10

PAD11


6. Po zawiązaniu cewki nie zdejmujemy jej z pada. Tylko zakładamy koszulkę termokurczliwą i nasadkę wtyczki mikrofonowej z drugiej strony. Oczywiście wtyczkę należy przed tą czynnością rozkręcić.


7. Odizolowujemy końcówki przewodu i lutujemy je do zacisku 2 i 4 wtyczki. Zakładamy koszulkę termokurczliwą, obkurczamy i składamy wtyczkę.

Wtyk


8. Jeśli masz multimetr to należy sprawdzić czy cewka ma rezystancję około 50om (dla Zielonej). Końcówki pomiarowe kabla miernika idealnie pasują do otworów wtyczki.


9. Wycinamy z karimat-u odpowiedniej wielkości dwa kwadraty. W przypadku cewki Zielonej to 30x30cm.


10. Karimaty układamy na gazecie, którą mocujemy taśmą malarską do stołu. Tą taśma mocujemy dwie przekątne krawędzie do gazety, tak aby karimat nie wybrzuszał się. Nakładamy klej w sprayu. Ja używam firmy 3M. Można również nałożyć butapren za pomocą pędzla, jednak w tym wypadku należy odczekać, aż klej powierzchniowo podeschnie. Zwróć uwagę, że czas całkowitego schnięcia butaprenu to około 2 tygodnie i dopiero wtedy nasza cewka przestanie intensywnie śmierdzieć. Niezbędną wytrzymałość klejenie uzyska po 24h.


11. Dopiero teraz zdejmujemy cewkę z pada i wklejamy ja równo na jedną z karimat i dociskamy drugą. Przewód powinien wychodzić na rogu ponieważ najdłuższy odcinek przewodu zostanie umocowany przez karimaty i klej pomiędzy nimi. Sklejoną cewkę zdejmujemy z gazety, kładziemy na stole i dociskamy spodnią stroną pada (ma dokładnie rozmiar 30x30cm). Dociskamy pad do stołu. Można na nim postawić duży garnek lub wiadro z wodą lub produktami spożywczymi w workach. Tak pozostawiamy na 24 godziny w przypadku użycia butaprenu lub 20 minut po sklejeniu sprayem 3M.

 

Typowe, podstawowe cewki zastosowane w terapiach

Podstawowe cewki
Oznaczenie Rezystancja [om] Liczba zwojów   Promień cewki [cm] Średnica drutu [mm] Indukcja w impulsie [uT] Indukcja RMS [uT] Moc RMS [W]
Zielona 50 44 12 0,12 55,3 27,7 1,45
Czerwona 12 79 10 0,3 493 246 6
Żółta (specjalna) 6 13 8 0,15 193 96 12
Pomarańczowa (bez karimaty) 9,4 102/204 10 / 5 0,4 877 / 3500 438/1750 7,6
Niebieska (bez karimaty) 8,6 240 5 0,45 4400 2200 8,4

Plik