Język bioZAP

BIOzap

 Interpreter bioZAP służy do edycji i obsługi terapii tworzonych przez użytkowników. bioZAP został zaimplementowany w otwartych, bezpłatnie dostępnych urządzeniach opartych o platformę ARDUINO zbudowanych do prowadzenia terapii pulsującym prądem elektrycznym, polem magnetycznym i elektromagnetycznym oraz innych projektach służących min. do biofeedbacku, eksterioryzacji i biorezonansu.

 Użytkownicy mogą wymieniać się tworzonymi przez siebie skryptami terapii poprzez strony internetowe, samodzielnie je modyfikować i wgrywać do urządzeń. 

 Język skryptowy BIOzap jest prosty. Można wydawać polecenia w trybie natychmiastowym lub wgrywać je do pamięci urządzenia. Do komunikacji z urządzeniem wykorzystaj downloader.

 

Pobierz downloader.exe

 

Podłącz urządzenie i wciśnij Connect, następnie wybierz właściwy port COM (wszystkie masz dostępne na liście), np. COM7

image

 

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do okna po prawej swojego skryptu lub pobranie go z portalu.

image
 
Polecenie Load from portal służy do pobrania skryptu terapii z bazy portalu, a Download to device do wgrania do pamięci urządzenia.

image


 

Znaczenie użytych poleceń skryptu:

  • freq 1783 120 – generuj sygnał prostokątny o częstotliwości 7,83Hz przez 2 minuty.  
  • beep 200 – generuj sygnał dźwiękowy przez 200 ms.
  • chp 1 – zmień polaryzację sygnału na wyjściu
  • off - wyłącz urządzenie

Skrypt jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej EEPROM więc możemy z niego wielokrotnie korzystać, również po wyłączeniu urządzenia. Np. w urządzeniu freePEMF po odłączeniu kabla USB, wyłączeniu i ponownym jego włączeniu nowo stworzony skrypt terapii zostanie uruchomiony po wybraniu terapii numer 1. Skrypt bioZAP utworzony przez użytkownika zastąpi standardową terapię.

Można wgrywać terapie bezpośrednio z portalu biotronika.pl, a także publikować swoje skrypty dla innych.

 

Pobierz dokumentację bioZAP