Ankieta Harmonia Kosmosu 2017

Harmonia Kosmosu 2017

 Ankieta była częścią projektu edukacyjno-badawczego prowadzonego w dniach 23-24.06.2017 na imprezie środowisk alternatywnych pod nazwą Harmonia Kosmosu w Sulistrowicach (dolnośląskie). Celem było zbadanie czy osoby nie będące elektronikami zawodowymi lub amatorami będą zainteresowane konstruowaniem urządzeń elektronicznych opisywanych przez portal biotronika.pl. Są to urządzenia do prowadzenia zabiegów określanych mianem medycyny energetyczno-informacyjnej, fizykoterapii oraz rozwoju personalnego.

 Przykładami takich konstrukcji są: free-PEMF – urządzenie do magnetostymulacji i magnetoterapii (podział zaproponowany przez prof. Aleksandra Sieronia); multiZAP – biorezonans metodą Vega-test; zenON – urządzenie do feedbacku medytacyjnego; strukturyzator wody – urządzenie do zmiany właściwości fizycznych wody pitnej zwiększających jej bioaktywność przez oddziaływanie zmiennego pola magnetycznego ELF (Extremely Low Frequency).

 Ankieta była częścią formularza oświadczenia o zgodzie na udział w projekcie, wobec tego była wypełniana przez respondentów nie-anonimowo. Dobór osób chętnych do udziału w projekcie nie był losowy. Była to wyselekcjonowana grupa potencjalnych chętnych, którzy przybyli na imprezę środowiska alternatywnego związanego z Niezależną Telewizją Janusza Zagórskiego, a także uczestniczyli w wykładzie autora lub pojawili się na stoisku biotronika. Ankieta była częścią bezpłatnej możliwości wypróbowania działania free-PEMF.
Celem ankiety było zmierzenie wśród potencjalnych chętnych poziomu znajomości przedmiotowych technologii, poziomu znajomości i umiejętności związanych z elektroniką i majsterkowaniem, a także chęci udziału w warsztacie, którego celem byłoby samodzielnie złożenie urządzenia.

Pytania 1 i 4 dotyczyły znajomości i poziomu zainteresowania respondenta danym urządzeniem. Przyznawano ocenę w skali od 0 (nie znam się, nie słyszałem) do 6 (bardzo dobra znajomość, wysokie zainteresowanie). Wartość procentowa jest średnią ważoną wszystkich odpowiedzi.

wzor

1 4

Największe zainteresowanie wzbudza strukturyzator wody, następnie: free-PEMF, zapper i biorezonans (multiZAP++), generator plazmy
Największe doświadczenie respondenci mają z  biorezonansem i strukturyzatorem wody. 
Największy potencjał poznawczy (różnica indeksu zainteresowania i doświadczenia) występuje w biofeedbaku medytacyjnym (zenON), hełmie boga (God helmet), generatorze plazmy.


Na pytanie: czy chciałbyś posiadać takie urządzenie, przy założeniu, że koszt byłby niewielki, 64% respondentów odpowiedziało tak. Przeciwnego zdania było tylko 1%
 3


Czy chciałbyś złożyć takie urządzenie? 50% odpowiedziało tak, a  34% zastanawia się.

7
 
Ciekawym aspektem badawczym, było postawienie hipotezy przez respondenta czy urządzenia będą wykorzystywanie przez rodzinę i znajomych.
8

W pytaniu 5 respondenci określali swoje umiejętności  i doświadczenie w zakresie majsterkowania i elektroniki. Poziom 0-2 należy określić jako zdecydowanie niewystarczający do samodzielnego zbudowania urządzenia. Taki poziom wskazało 55% respondentów. 
5

Na pytanie: czy zamierzasz zbudować urządzenie w najbliższym czasie, 69% odpowiedziało tak. Najczęściej podawaną przyczyną negatywnej odpowiedzi było brak znajomości tych technologii oraz elektroniki. Odpowiedzi inne były opisane przyczyną braku czasu.
9

10

Wnioski
 Autor portalu obecnie otrzymuje wiadomości wysyłane przez formularz kontaktowy na stronie biotronika.pl z pytaniami o możliwość nabycia proponowanych urządzeń dla osób nie znających się na elektronice. Warsztaty autorskie mogłyby zaspokoić oczekiwania użytkowników portalu, a także komplementarnie wypełnić misję szerzenia wiedzy w tym zakresie. Ankieta potwierdza sens tego typu aktywności. Wobec tego kolejnym krokiem będzie zorganizowanie warsztatów przy współudziale Niezależnej Telewizji. Warsztaty nie tylko pozwolą zdobyć pożądane rozwiązania jego uczestnikom, ale także zapewnić dodatkowe finansowanie fundacji związanej z NTV, której misja jest realizowana pro publico bono.

Zdjęcia z imprezy

HK1HK2HK3

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 16.09 we Wrocławiu. Więcej informacji znajdzie się na stronie internetowej NTV.

Omówienie wyników ankiety: Wojtek Drewniak i Krzysztof Czoba na Wczasach z UFO 2017