Jesteś pierwszy raz - zobacz

Ideą portalu jest szerzenie wiedzy z zakresu medycyny informacyjno-energetycznej i duchowego rozwoju. Praktycznie każdy jest w stanie za niewielką kwotę zbudować opisane tu urządzenia i przekonać się "na własnym doświadczeniu" czy te technologie działają czy nie. Konstrukcje urządzeń, ich oprogramowanie oraz zasada działania są otwarte. Każdy ma dostęp do ich pełnej dokumentacji. Dzięki temu rozwiązania są stale poprawiane i ulepszane. Przez to działają lepiej i skuteczniej.

RemoteZap Android App

Cześć!Screen shot ze sklepu Google Play

Wiem, że Krzysztof już wspominał o moim projekcie, ale chciałbym założyć osobny temat.

Stworzyłem aplikacje, która umożliwia wgrywanie terapii do urządzeń obsługujących język bioZAP.
Aplikacja posiada również tryb konsoli, dzięki czemu możemy się komunikować z urządzeniami bezpośrednio z telefonu za pomocą kable USB.

 

freePEMF, multiZAP - nowy downloader skryptów i nowa baza terapii

Fora

Dużo się dzieje. Zacznijmy od tego, że teraz jest nowy downloader działający na systemach Windows 64bit, Linux i MAC OS. 

image

Downloader ma zaimplementowaną funkcję przeszukiwania bazy terapii zapisanych w języku angielskim lub polskim.

Obsługuje wszystkie typy urządzeń, niemniej zaleca się zaktualizować oprogramowanie multiZAPa lub freePEMFa do najnowszej wersji.

Nowości 2020 w qiWELLNESS

Obiecane funkcje w qiWELLNESS już są w wersji 2020-05-26 lub wyższej

1. Atlas biologicznie aktywnych punktów (BAPs) inaczej zwanych punktami akupunkturowymi

Wystarczy kliknąć podwójnie, na symbolu punktu. Działa w Ryodoraku, EAV i terapii EAP. Na razie poszczególne meriadny i leżące na nich punkty są dodawane sukcesywnie. Obrazki buforują się na komputerze w podkatalogu atlas aplikacji. 

Atlas dostępny jest pod adresem: https://biotronics.eu/atlas

Punkty mogą być wyszukiwane po angielskich i polskich symbolach nazw np: LI-4 LI4 pl:JG4 L.I.-4 itp.

Można przeglądać więcej map zawierających dany punkt.

image

 

qiWELLNESS mobile

Większość urządzeń opisanych na portalu biotronika korzysta z języka bioZAP. Pozwala to na ich niezależne sterowanie z dowolnego urządzenia komputerowego np. smartfonu.  Bez większych nakładów pracy można samemu skonstruować dla siebie potrzebne terapie i sterować urządzeniem qiWELLNESS za pomocą aplikacji na Androidzie.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby posłużyć się podobną aplikacją na innych platformach komputerowych.

Nowy zapper+ zwany ionZAPPER

imageUszkodziłem bark na motorze krosowym co zainicjowało zaprojektowanie ciekawego urządzenia do jonoforezy i zappingu w jednym. Po 2 miesiącach od wypadku ręka mnie bolała i specjaliści zdiagnozowali zapalenie ścięgna długiej głowy bicepsa oraz konflikt podbarkowy (pod kaletką), w tym także stan zapalny w tym miejscu. Nieleczone przechodzi w stan przewlekły. Zastosowane leczenie NLPZ oraz rehabilitacja manualna. Ponieważ na fizjoterapeutę się czeka, sam się wyleczyłem w międzyczasie. Niemniej warto wzmocnić mięśnie i nie mieć takiego zdarzenia na przyszłość, więc rehabilitacja po wyleczeniu stanów zapalnych ma sens. 

Sama jonoforeza w moim przypadku działała krótkotrwale (kilka godzin) - tryb 1. Stosowałem Naproksen na elektrodzie ujemnej przez 20min., prąd regulowany 4-6mA. (pełna podziałka to 6mA) Pole czerwone to 4-6mA.

Dopiero zastosowanie prądu pulsującego (tryb 2) pomogło od razu i na trwale. W sumie wykonałem 4 zabiegi, ale po pierwszym razie już bark przestał boleć. Teraz stosuję profilaktyczne co 2 lub 3 dni jeden zabieg (tryb 2)

Sleeping freePEMF

Śpiący freePEMF ma podwójne znaczenie. Po pierwsze to rozwiązanie służy do zabudowy maty i urządzenia freePEMF duo w łóżku, dzięki czemu każdej nocy, w sposób automatyczny urządzenie suplementuje nam potrzebne do życia pole magnetyczne. Po drugie we freePEMF duo zabudowano zegar czasu rzeczywistego (RTC), który umożliwia wprowadzanie urządzenia w uśpienie i wybudzanie jego o określonej godzinie.

Na zdjęciach widać efekt po 16 minutowej sesji Rytm Ziemi (2x) urządzeniem freePEMF duo z matą. Widać czerwone krwinki (erytrocyty) przed i po suplementacji. Erytrocyty mają we krwi ujemny ładunek elektryczny, aby się nie skupiały, tylko odpychały od siebie i nie ulegały śmiertelnej dla człowieka aglomeracji. Suplementacja pola magnetycznego odbudowuje ten ładunek.
Autorem zdjęć jest Anne Mijwaard (Holandia 2019). Poniżej komentarz autorki.

image

EN: The most clear change is that from a state of mild-severe acidification to almost none. You can see this by the amount of red blood cells that form rows or cluster together.

PL: Najbardziej wyraźną zmianą jest to, że od stanu ciężkiego zakwaszenia do prawie żadnego. Widać to po ilości czerwonych krwinek, które tworzą rzędy lub skupiają się razem.

Czym jest qiWELLNESS

Urządzenie qiWELLNESS (zdrowie energii Qi) służy do prowadzenia diagnozy i terapii według modelu medycyny chińskiej (ang. Traditional Chinese Medicine) przy zastosowaniu kilku nowoczesnych technik:

  • Diagnostyki RYODORAKU. Twórcą jest Japończyk Nakatani, a powstała w latach 50 XX w. Określa ona poziom przepływu energii w podstawowych meridianach organizmu na podstawie pomiaru rezystancji w odpowiednich punktach akupunkturowych;
  • Prowadzenia terapii dla diagnozy Ryodoraku, która umożliwia na podstawie otrzymanego wyniku niezrównoważenia przepływu energii w 12-u meridianach, wyrównywać jej przepływ i udrażniać ewentualne zastoje. Hamować lub stymulować pracę poszczególnych organów związanych z meridianami. Jest to analogiczne działanie do akupunktury, której to zabiegi prowadzą do homeostazy organizmu i jego zdrowienia. Pierwsza część filmu pokazuje jak się wykonuje takie badania, a w drugiej omawiam dwa studia przypadku wykorzystania metody RYODORAKU.

 

   

 

  • Diagnostyki metodą VOLLa (elektroakupunktura Voll-a znana jako EAV). Twórcą jest Niemiec dr Reinhold Voll, a metoda powstała w latach 40-70 XX w. Pozwala określić normę, nadczynność lub osłabienie organów naszego organizmu;
  • Diagnostyki VEGATEST opracowanej przez dra Helmuta Shimmela w latach 70 XX w. Opiera się ona na metodzie EAV. Mierzy się reakcję nerwowego układu wegetatywnego w wybranym punkcie akupunkturowym w przypadku przybliżenia do pacjenta substancji zawierającej patogen. Obecnie vegatest należy do tzw. pseudonanukowej metody medycznej, jednak wiele prac badawczych wskazuje na dużą czułość tej metody w wykrywaniu reakcji alergicznych wziewnych i pokarmowych;
  • ARIKULODIGNOSTYKI i ARIKULOTERAPII , które są technikami pozwalającymi diagnozować z dużym prawdopodobieństwem wiele popularnych schorzeń oraz wspomagać leczenie tych chorób na podstawie pomiaru rezystancji określonych punktów znajdujących się na uchu oraz ich stymulowania określonym prądem elektrycznym;
  • ELEKTROPUNKTURY (elektroakupunktury) stymulacji punktów akupunkturowych prądem elektrycznym o określonych parametrach. Metoda ta jest równie skuteczna co akupunktura, ale nie powoduje uszkodzenia tkanki organizmu. Stanowi uznaną metodę leczenie bólu w medycynie konwencjonalnej oraz wielu schorzeń w TCM.
  • Jonoforezy/TENS - wprowadzanie substancji leczniczych za pomocą prądów jonowych. Można wykorzystywać prąd stały DC lub pulsujący.

Medycyna energetyczno-informacyjna i rozwój duchowy

Webinaria są przede wszystkim dedykowane osobom, które zbudowały opublikowane urządzenia samodzielnie lub brały udział w warsztatach. Intencją autorów jest poruszanie tematów z praktycznego wykorzystania posiadanego sprzętu oraz szerzenia wiedzy o nim.  

Webinarium nie jest miejscem rozwiązywania problemów technicznych. Jeśli masz tego typu pytania to korzystaj z Formularza Kontaktowego, działu Ratuj lub Forum witryny biotronika.pl. 

Do aktywnego uczestnictwa będzie konieczne posiadanie konta Google, ponieważ do realizacji webinariów będziemy korzystać z technologii YouTube online i wbudowanego chatu. 

Aktywne uczestnictwo, zgodnie z promowaną ideą, jest darmowe. Każdy będzie mógł zadać dowolne pytanie związane z tematem. 

Zapraszamy serdecznie

Webinaria 2020

2019-12 / 2020-01 Ryodaraku część 1 i część 2

Pierwsza część pokazuje jak się wykonuje takie badania, a w drugiej omawiam dwa studia przypadku wykorzystania metody RYODORAKU.

   

 

04/2020 qiWELNESS mobile

Jak wykorzystać smartfon do sterowania qiWELLNESS na przykładzie leczenia bólu zatokowego.