Język bioZAP

BIOzap

 Interpreter bioZAP służy do edycji i obsługi terapii tworzonych przez użytkowników. bioZAP został zaimplementowany w otwartych, bezpłatnie dostępnych urządzeniach opartych o platformę ARDUINO zbudowanych do prowadzenia terapii pulsującym prądem elektrycznym, polem magnetycznym i elektromagnetycznym oraz innych projektach służących min. do biofeedbacku, eksterioryzacji i biorezonansu.

 Użytkownicy mogą wymieniać się tworzonymi przez siebie skryptami terapii poprzez strony internetowe, samodzielnie je modyfikować i wgrywać do urządzeń. Baza terapii i urządzeń obsługujących interpreter BIOzap niedługo znajdzie się na portalu.

 Język skryptowy BIOzap jest prosty. Można wydawać polecenia w trybie natychmiastowym lub wgrywać je do pamięci urządzenia.
Do komunikacji z urządzeniem możesz wykorzystać monitor portu szeregowego Arduino (Tools->Serial monitor) lub darmowy program konsolowy np. Herkules [link]. Konfiguracja polega na wybraniu właściwego portu COM, ustawieniu prędkości na 9600. Jeśli w programie jest ustawienie zakończenia linii to powinno one być skonfigurowane jako Newline (LF) lub CR+LF.
  
Połączenie przez port COM3, konsola Herkules:

biozap1
 
Polecenie ls służy do wyświetlenia skryptu w pamięci urządzenia:

biozap2
 
>ls
#Wizadla i kosci
beep 200
rec 1000 120
chp 1
rec 1000 120
chp 0
rec 700 120
chp 1
rec 700 120
beep 200
off
>

Znaczenie użytych  poleceń:

  • rec 1000 120 – generuj sygnał prostokątny o częstotliwości 10Hz przez 2 minuty.  Przykład wykonania komendy rec w trybie natychmiastowym:  7,83Hz przez 30 sekund. Obecnie funkcja rec została zastąpiona przez freq, która działa analogicznie.

biozap3

  • beep 200 – generuj sygnał dźwiękowy przez 200 ms.
  • chp 1 – zmień polaryzację sygnału na wyjściu
  • off - wyłącz urządzenie

 Stworzenie nowego programu terapii należy zacząć od skasowania starego poleceniem rm. Następnie wprowadzamy komendę mem i wciskamy enter. Potem podajemy kolejne linie skryptu terapii i kończymy je enterem. Z trybu zapisu do pamięci wychodzi się wprowadzając @ i wciskając enter. Wylistowanie skryptu dokonuje się poleceniem ls. Program terapii można uruchomić w trybie bezpośrednim poleceniem exe. Skrypt jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej EEPROM więc możemy z niego wielokrotnie korzystać, również po wyłączeniu urządzenia. Np. w urządzeniu free-PEMF po odłączeniu kabla USB, wyłączeniu i ponownym jego włączeniu nowo stworzony skrypt terapii zostanie uruchomiony po wybraniu terapii numer 1. Skrypt BIOzap utworzony przez użytkownika zastąpi standardową terapię.

W przypadku wklejania całych fragmentów skryptu ze schowka do konsoli w trybie programowania należy je podzielić na partie o długości do 127 bajtów.  Maksymalna długość programu użytkownika może wynosić do 1000 bajtów. Użyj polecenie mem @ jeśli do istniejącego w pamięci skryptu chcesz dodać nowe komendy na jego końcu. 

Można wgrywać terapie bezpośrednio z portalu biotronika.pl, a także publikować swoje skrypty dla innych.

Plik